MISSTÄNKT

Misstänkt för våldtäkt

Om du misstänks för våldtäkt har du rätt till en försvarsadvokat. Vid sexualbrott är det alltid viktigt att du har en försvarsadvokat som tillvaratar dina intressen och ser till att brottet utreds sakligt och detaljerat. Skulle du frikännas vid rättegång betalar svenska staten dina kostnader för advokat. Annars får du i regel stå för dessa kostnader själv.

Din försvarsadvokat kommer att undersöka åklagarens bevisning för att se om det finns svagheter eller brister i denna eller svagheter i berättelser från vittnen. Försvarsadvokaten genomför korsförhör med vittnen under rättegången och kan komma att kräva egna undersökningar om detta behövs för att stödja din sak i fallet. Advokaten ger dig också stöd vid förhör och kan agera som länk till samhället utanför då du i regel häktas och sitter isolerad om du är misstänkt för våldtäkt eller ett annat grövre sexualbrott.

Om du är i behov av en försvarsadvokat kan du ringa oss på 08-673 51 80 eller säga till polis eller åklagare att du önskar en försvarare från Salmi & Partners.

Försvarsadvokater med gedigen erfarenhet