SEXUELLA ÖVERGREPP

Övriga sexuella övergrepp

Salmi & Partners står även vid din sida som målsägandebiträde om du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med dessa känsliga fall där den drabbade alltid känner stor utsatthet.

Anlitar du oss som målsägandebiträde så kommer vi att hjälpa dig genom hela rättsprocessen och skydda dig mot nya övergrepp i rätten. Vi tar dessutom alltid sekretessen på största allvar.

De allvarligaste formerna av sexuella övergrepp är grov våldtäkt och våldtäkt, men det finns flera andra brott som räknas som sexuella övergrepp.

Man kan säga att det som upplevs som ett sexuellt övergrepp också är ett sexuellt övergrepp i juridisk mening. Det är då ett brott som kan anmälas till polisen, och den som har utfört handlingen kan dömas till straff enligt lagen.

Fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som man utsätts för utan att ha gett något samtycke räknas som sexuella övergrepp. Förövaren är i många fall en person med ett överläge som tagit sig rätten att tillfredsställa sig på en annan människas bekostnad.

Några exempel på sexuella övergrepp

  • Att tvinga någon till sex mot personens vilja. Att tvinga någon att onanera åt en är ett exempel på detta.
  • Att ta på någons kropp på ett sätt som upplevs som obehagligt och skrämmande för den utsatte.
  • Att prata på ett sexuellt sätt på ett sätt som känns obehagligt.
  • När en person har ett överläge och använder det till att få en person att ställa upp på sex.
  • Att ta bilder eller filma en person i ett sexuellt sammanhang.
  • Att försöka byta eller köpa sig till sex.
  • Att ha sex med en person under 18 års ålder som är beroende av den vuxna. Det kan handla om exempelvis en tränare eller en lärare.
  • En vuxen får heller inte försöka övertala en person som är under 15 år att göra något sexuellt på internet, så kallad grooming.

 

I många fall är det svårt att veta vilka händelser som kan betraktas som brott och även vara svårt att veta om man blivit utsatt för ett brott i samband med kränkningen. Men hur brottet än bedöms rent lagligt så är ett sexuellt övergrepp alltid en kränkning mot den utsatte.

Att anmäla sexuella övergrepp

En person som har utsatts för ett sexuellt övergrepp har alltid rätt att polisanmäla brottet. Ett sexuellt övergrepp kan anmälas även lång tid efter att det har inträffat. Det är bra att polisanmäla så snart som möjligt, så att det är lättare att få fram bevis. Det går även att få hjälp att anmäla om du mår dåligt och inte orkar göra det själv.

När du polisanmäler ett sexuellt övergrepp ska du få information om vilka rättigheter du har, och vilka former av stöd och hjälp du har rätt till i denna utsatta situation. Du har rätt till ett målsägandebiträde, det vill säga en jurist som hjälper dig under förundersökning och rättegång. Ett målsägandebiträde är kostnadsfritt.

Delas in i fyra grupper

Rent straffrättsligt delas sexualbrott in i fyra grupper, beroende på hur grova de är: sexuellt ofredande, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av underårig och våldtäkt. Drygt hälften av alla anmälda sexualbrott klaras upp.

Sexuellt ofredande leder oftast till böter, men i vissa fall döms förövaren till fängelse. En vuxen person som tar kontakt med ett barn under 15 års ålder via internet kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år.

Det finns två olika grader av sexuellt tvång: sexuellt tvång och grovt sexuellt tvång. Straffet för sexuellt tvång är maximalt två års fängelse. Straffet för grovt sexuellt tvång är minst sex månaders fängelse och som mest sex års fängelse.

För sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning är maxstraffet två års fängelse. Grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning kan ge max fyra års fängelse.

Ett helhjärtat engagemang för dig som blivit utsatt