OM OSS

Om Salmi & Partners

Salmi & Partners är en advokatbyrå med kontor i Stockholm och Göteborg, men vi är verksamma landet över. Personligt engagemang, förståelse och lojalitet till varje klient är minst lika viktigt som goda juridiska kunskaper. Hos oss arbetar advokater och jurister som kan erbjuda båda dessa faktorer för att erbjuda en plats där du känner dig förstådd och där din advokat gör sitt yttersta för att tillvarata dina intressen.

Mångfald är ett annat viktigt ledord för oss på byrån. Huvudparten av oss har utländsk bakgrund, något som är en fördel i dagens mångkulturella samhälle. Vi har goda insikter i hur olika kulturella bakgrunder, normer och traditioner formar oss som individer och hur de kan påverka i de juridiska ärenden som vi tar oss an.

Viktigast av allt för oss är att vi ständigt strävar efter att hitta bästa möjliga lösning på en konflikt, med stor respekt för individen.

Övriga juridiska tjänster

Byråns målsättning är att kunna erbjuda ett heltäckande utbud av juridiska tjänster, både för privatpersoner och för företag. Nedan hittar du information om de rättsområden där vi erbjuder juridisk hjälp. Kontakta oss för mer information.

Humanjuridik

Humanjuridik är det rättsområde som reglerar enskilda personers rättigheter och skyldigheter. Det inkluderar bland annat följande juridiska områden:

 • Personrätt
 • Familjerätt
 • Brottmål
 • Migrationsrätt
 • Socialrätt
 • Tvistemål

 

Affärsjuridik

Affärsjuridik handlar om affärsmässiga och ekonomiska transaktioner och de juridiska problem och frågor som kan uppstå i samband med dessa. Det kan exempelvis handla om följande typer av frågor:

 • Skatterätt
 • Fastighetsrätt
 • Arbetsrätt
 • Miljörätt
 • Tvistemål

 

Notarius Publicus

Notarius Publicus är en jurist med förordnande från Länsstyrelsen att bestyrka, bevittna och legalisera olika typer av handlingar och översättningar av handlingar, namnunderskrifter med mera. Detta kan exempelvis behövas vid ansökan till skolor, vissa tjänster eller vid handel med utlandet. Vid utlandshandel kan Notarius Publicus utfärda en apostille – ett intyg med stämpel som gör det möjligt att slippa ifrån kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen. Hos Salmi & Partners kan du få hjälp med denna typ av tjänster.

En av Sveriges ledande advokatbyråer inom brottsmål och familjerätt