Rättslig hjälp
i en utsatt situation

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer

Rättslig hjälp
i en utsatt situation

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer

Juridisk hjälp när du har utsatts för våldtäkt

På denna sida hittar du information om hur du kan söka hjälp om du har utsatts för våldtäkt eller någon annan form av sexuellt övergrepp.

Våldtäkt och andra typer av sexuella övergrepp är att betrakta som svåra brott och allvarliga kränkningar mot en persons integritet och vilja. Det är oviktigt om du känner gärningsmannen eller om det handlar om ett överfall av någon okänd. Om personen har utfört sexuella handlingar mot din vilja handlar det om ett brott och måste behandlas som ett sådant.

Du kan alltid vända dig till oss om du har utsatts för våldtäkt eller något annat sexuellt brott. Salmi & Partners har lång erfarenhet av att representera våldtäktsoffer i rätten. Vi tillvaratar dina intressen och står stadigt vid din sida genom hela rättsprocessen. Du når oss via kontaktformuläret som du hittar här på sidan eller på telefon: 08-673 51 80.

Så söker du hjälp vid våldtäkt

Om du har utsatts för en våldtäkt är det viktigt att du söker hjälp så snart som möjligt. Detta för att kunna säkra eventuella spår från gärningsmannen. Du bör ringa till polisen, gå direkt till en polisstation eller uppsöka sjukhus. På ett flertal sjukhus finns speciella avdelningar för våldtäktsoffer där man har lång erfarenhet av denna typ av brott och vet hur du bäst kan få hjälp.

Känner du dig otrygg med att uppsöka polis eller sjukhus kan du alltid ringa direkt till oss på Salmi & Partners så hjälper vi dig med nästa steg.

Även om det har gått en längre tid sedan brottet skedde bör du givetvis fortfarande söka hjälp. Vissa offer reagerar genom att försöka förtränga det som har hänt. Det är helt normalt, då vi reagerar väldigt olika på traumatiska upplevelser. När du väl har kommit så långt att du vill anmäla bör du vända dig till polisen, sjukhus eller direkt till oss på advokatbyrån.

Det finns även kvinnojourer, kriscentrum för män och ungdomsmottagningar som har stor erfarenhet och kan hjälpa vid våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp. Kontakter hittar du på 1177.se.

Ditt målsägandebiträde står vid din sida

När du har utsatts för ett brott med fängelse på straffskalan har du rätt till ett målsägandebiträde som betalas av staten. Efter en våldtäkt behöver du alltså inte fundera över kostnaderna för din advokat utan det är svenska staten som helt och fullt står för denna kostnad.

Du har rätt att själv önska målsägandebiträde och i regel beviljas detta önskemål. På vår byrå arbetar advokater och jurister med lång erfarenhet av att hjälpa offer efter denna typ av brott. Kontakta oss direkt så hjälper vi dig med nästa steg.

Som din representant finns vi med i varje steg, från polisförhör, genom förundersökningen och givetvis under rättegången. Vi tillvaratar din rätt, skyddar dig mot ovidkommande frågor, kräver skadestånd för din räkning och följer polisens arbete för att försäkra oss om att de gör tillräckliga undersökningar inför domstolsprocessen.

Det kan ta lång tid innan förudnersökningen är färdig och kan dröja flera månader innan rättegången kan påbörjas. Det kan givetvis vara en belastning för dig men vi finns vid din sida. HAr du varit utsatt för våldtäkt bör du vända dig till lämplig vårdinrättning för hjälp och stöd.

Ett flertal av våra advokater och jurister har utländsk bakgrund och förståelse för att den som har utsatts för våldtäkt i vissa fall kan komma att skuldbeläggas, till exempel på grund av kulturella normer. Vi har erfarenhet av att hantera denna typ av frågor och vet var du kan få hjälp.

Detta sker vid en rättegång

Den som har utsatts för en våldtäkt oroar sig ofta för vad som kommer att hända i rättssalen. Här går vi igenom hur en rättegång efter en våldtäkt brukar gå till på ett övergripande plan.

Vid en rättegång hälsas alla välkomna av domaren och man kontrollerar att alla personer som har kallats till rättegången är på plats. Åklagaren inleder med att berätta hur han eller hon, utifrån det som har kommit fram under förundersökningen, anser att brottet har gått till. Därefter får du som målsägande (så kallas ett brottsoffer i rätten) berätta om händelsen och vad du har upplevt.

Därefter kommer den tilltalade (den som är misstänkt för brottet) att få framföra sin sida av saken och eventuella vittnen kommer också att få komma till tals. Till en början får ni med egna ord berätta om det som har hänt. Därefter har åklagaren och den tilltalades försvarsadvokat rätt att ställa frågor.

Domstolen kommer därefter att pröva om gärningspersonen kan dömas för brottet utifrån den bevisning som finns och de vittnesmål som nu har hörts. Rätten gör en överläggning i enrum. I vissa fall anger de sin dom direkt efter denna, men i vissa fall kan du få vänta upp till två veckor eller längre innan domen meddelas. Här får du även reda på om du har rätt till skadestånd och hur stort detta blir. Om du inte skulle vara nöjd med den dom som har fällts kan vi hjälpa dig att överklaga domen till hovrätten. 

För mer detaljerad information besök Sveriges Domstolars hemsida.

Rättegångar är i regel offentliga, men vid rättegångar som rör sexualbrott kan domstolen besluta att rättegången hålls bakom stängda dörrar. Det innebär att bara personer som har direkt anknytning till brottet får sitta kvar i rättssalen.

Den som har utsatts för en våldtäkt måste närvara i tingsrätten. Dock så är det bra att veta att det är möjligt att begära att den tilltalade befinner sig i ett annat rum när offret berättar om vad som hänt och även tvärt om.

En svår process –  vi står vid din sida

Rättegången kan givetvis kännas jobbig då du kommer att få berätta vad som har hänt i detalj. Många känner att det kan riva upp de sår som man tiden efter brottet har försökt läka, men det är ändå nödvändigt för att försäkra att rättsprocessen behandlas korrekt.

Tyvärr har det spridits myter via tidningar och andra medier om att man måste svara på frågor om klädsel vid övergreppet eller tidigare sexuella vanor. Det är mycket ovanligt att denna typ av frågor ställs. Vid rättegången koncentrerar man sig på brottet i fråga och sådant som har direkt anknytning till det som har hänt.

Det är vanligt att våldtäktsoffer känner skuldkänslor efter dådet. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel, oavsett hur situationen har sett ut innan övergreppet skedde. En gärningsman är alltid helt och fullt ansvarig för sina egna handlingar. Vi finns här för dig när du behöver oss.

På de övriga sidorna här kan du läsa mer om våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp. Skulle du ha utsatts för någon form av sexuellt brott eller kränkning kan du alltid kontakta oss –  antingen direkt på telefon 08-673 51 80

eller via vårt kontaktformulär. Där hittar du även kontaktuppgifter till våra kontor i Göteborg & Ulricehamn.

Aktuellt

I denna sektion kommer du att hitta artiklar som, bland annat, behandlar lagstiftning, statistik och aktuella fall. Artikelarkivet finns här. 

Sida 2

RSS

Så upptäcker du våldtäktsdroger – nya uppfinningar

15 Dec 2020

Rohypnol, GHB, Bensodiazepiner och Ketamin är samtliga droger som använts i syfte att droga en person för att därefter utnyttja offret sexuellt. Våldtäktsdroger är ett vedertaget namn och ett vanligt tillvägagångssätt är att dessa droger placeras i exempelvis en drink. Då drogen sedan börjat verka så blir offret ett lätt byte. Det svåra med exempelvis [...]


Effekter av den nya samtyckeslagen

12 Oct 2020

Den nya samtyckeslagen som trädde i kraft den 1:a Juli år 2018 har nu funnits i ca två år. Lagen i fråga innebär, förenklat, att sex ska vara frivilligt och om så inte är fallet så är det olagligt. Lagen innebar även att fler sexuella handlingar blev olagliga samt att straffen skärptes. Vilka effekter av [...]


Antalet fällande våldtäktsdomar ökar

29 Jun 2020

Den nya samtyckeslagen infördes 2018 har haft en tydlig effekt. Enligt en rapport från BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så har antalet fällande våldtäktsdomar ökat med hela 75%. Det ger tydliga signaler om att nya typer av övergrepp leder till både åtal och fällande domar. År 2017 så avkunnades 177 fällande domar. Två år senare [...]


Förtal att hänga ut en dömd våldtäktsman på sociala medier?

21 Aug 2019

Här berättar vi mer om vad som gäller när det handlar om förtal. Är det exempelvis förtal att hänga ut en person som dömts för våldtäkt på sociala medier. Förtal i laglig mening regleras i brottsbalken. Generellt kan det handla om förtal när någon pekas ut som brottslig eller klandervärd på ett sätt som kan [...]


Man fälld för oaktsam våldtäkt i HD

13 Aug 2019

En man från en kommun i norra Sverige dömdes nyligen för oaktsam våldtäkt i såväl Tingsrätten som Hovrätten. Nu är målet prövat även i Hovrätten där mannen också dömdes.   Fallet gäller en man och en kvinna som hade varit i kontakt med varandra på sociala medier under en längre tid. Mannen ville sova över [...]


Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens