Samtyckeslagen / Vad räknas som samtycke?

Här går vi in på en viktig aspekt av samtyckeslagen. Vad händer om en person så att säga ställer upp för husfridens skull men egentligen inte vill ha sex?

Vad innebär samtyckeslagen i detta fall?

Ett exempelfall skulle kunna se ut så här: om man har sex för den så kallade husfridens skull? Eller om ena partnern ställer upp på att tillfredsställa den andra på något annat sätt än penetration för att den andra ska sluta tjata om sex. Ingen har sagt nej och det görs utan tvång, fastän en av parterna egentligen inte vill. Hur ser det ut i dessa fall där det är lite luddigt, otydligt och kan finnas en del frågetecken?

Förändringar i nya skrivningen

Den nya samtyckeslagen beskrivs i kapitel 6 i brottsbalken. Där har det skett en del förändringar som väntas få juridisk betydelse. En av ändringarna innebär att den som genomför ett samlag, eller en handling likställd med samlag, med någon som inte vill vara med frivilligt ska dömas för våldtäkt. Den stora nyheten och skillnaden jämfört med tidigare är att det nu inte krävs att det ska ha funnits hot eller våld för att det ska kallas våldtäkt. Viktigt att tänka på i dessa fall är att våldtäkt inte bara handlar om penetration utan också andra sexuella handlingar som sett till hur allvarlig kränkningen är kan sägas vara jämförlig med samlag.

Tydlig kommunikation är viktig

När man bedömer om samlaget skett på ett frivilligt sätt eller inte så ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på något annat sätt. Men enligt förarbeten är den drabbade personens inre önskan om att delta eller inte delta i den sexuella handlingen tillräckligt för straffansvar, om personen ändå går med på att delta i den. En person kan alltså anses ha ställt upp frivilligt även om personen utsätts för övertalningsförsök eller någon annan form av påtryckningar. Det som avgör om det ska räknas som våldtäkt eller inte är om personen i fråga har varit fri att ta ställning om deltagandet i handlingen eller inte. En inre önskan om att inte delta räknas alltså inte om man gett signaler om att man ändå vill delta i den sexuella handlingen.

Det finns exempel när man inte anses vara fri att ställning till deltagande. Det kan handla om när man överrumplas med en sexuell handling under en läkarundersökning eller om man blir antastad eller våldtagen i en större folksamling, som en festival eller en konsert eller liknande.

Medmänsklighet, trygghet, stöd & kompetens
7 Feb 2021