Våldtäkter mot män ökar – stort mörkertal

Enligt siffror från Brottsförebyggande Rådet (Brå) ökar antalet våldtäkter mot män. 2017 anmäldes 137 fall av fullbordade våldtäkter mot män över 18 år, enligt preliminära siffror från myndigheten. För tio år sedan var motsvarande siffra 27 anmälda våldtäkter.

Nu startar ett forskningsprojekt som ska förbättra stödet till de män som drabbas av våldtäkt.

Enligt forskarna är en våldtäkt något som sätter sig på djupet även bland män, det sätter sig i kroppen och de knutar som uppstår löses inte upp av sig själva. Även män behöver stöd för att gå vidare efter våldtäkter.

Man tror att mörkertalet när det handlar om män som drabbas av våldtäkt beror på att männen inte vet var de ska vända sig. Enligt forskning som har genomförts nyligen finns det uppgifter om att nära 10 000 män i Sverige har utsatts för sexuellt våld. Förövarna är i de allra flesta fall andra män och våldtäkterna sker nästan alltid i nära relationer.

Det finns dock fortfarande ganska ont om forskning om mäns utsatthet för våldtäkt. Bristen på kunskaper gör att män har svårt att beskriva sina upplevelser och får även svårt att få ett bra bemötande.

Förövarna ofta närstående eller bekanta med offret

Det man vet är att förövarna i stor utsträckning är närstående eller nära bekanta. Flertalet har utsatts för fysiskt våld och fått skador till följd av övergreppet, exempelvis skador i analöppningen, blåmärken och brutna ben. Homosexuella män kan drabbas av sexuellt våld på offentliga platser och många hatbrott kan också ha inslag av sexuellt våld.

Normer och fördomar påverkar ofta synen på våldtäkt mot män. Synen på män som stora, starka och dominerande i sexuella sammanhang försvårar möjligheten att se på män som offer för våldtäkt. Dock uppger de flesta våldtagna män att de utsatts för våld och hot och inte kunnat försvara sig, något som har gjort att skamkänslorna känts ännu större. Männen skuldbelägger sig själva och betraktar sig som medansvariga för övergreppet. Det mest traumatiska med övergreppen är just känslan av hjälplöshet och brist på kontroll.

Kompetenta och erfarna advokater
20 Mar 2022