Falsk tillvitelse | Falsk angivelse

Här går vi igenom begreppen falsk angivelse och falsk tillvitelse genom att titta på ett speciellt fall som rör en påstådd våldtäkt. 

Typfallet som vi tittar på här rör ett fall där en person (X) har haft sex med en annan person (Y). Partnern till X fick reda på detta samlag, varpå X anmäler samlaget som våldtäkt för att komma undan anklagelser om otrohet. Frågan är om Y, alltså den våldtäktsanklagade, i detta fall kan anklaga X för falsk tillvitelse. Eller krävs det att lögnen om våldtäkten även ska finnas i polisanmälan?

För att kunna svara på denna fråga så måste vi först bestämma vilket eller vilka brott som kan aktualiseras här. I detta fall handlar det om två olika brottsrubriceringar som kan bli aktuella: falsk angivelse och falsk tillvitelse.

Falsk tillvitelse ska syfta till en dom om brott

Falsk angivelse begås om X, på falska grunder, anmäler ett brott där Y pekas ut som förövare – i detta fall dessutom något så allvarligt som en våldtäkt. För att brottet falsk angivelse ska vara fullbordat så måste X ha haft som uppsåt att denna anmälan ska resultera i att Y döms för det anmälda brottet.

Falsk tillvitelse. Detta skiljer sig från falsk angivelse på så sätt att anklagelsen inte är avsedd att leda till åtal. Det kan handla om grundlösa brottsanklagelser som är besvärande för den anklagade. Men uppgifterna ska ändå lämnas in till åklagare, polisen eller någon annan myndighet som kan bli involverad i ett brottsfall.

Svårt att avgöra i detta fall

Scenariot ovan är lite svårt att bedöma eftersom det är oklart om uppgiften om våldtäkt är avsedd att leda till en fällande dom eller inte. Detaljerna i hela situationen är helt enkelt lite för oklara för att man ska kunna dra några bestämda slutsatser om dessa anklagelser om våldtäkt ska betraktas som falsk angivelse eller falsk tillvitelse.

Man kan fastslå att det inte krävs ett erkännande från Y i detta fall för att det ska kunna upprättas en polisanmälan. Dock väger ett erkännande givetvis tungt som bevis om fallet skulle prövas i en domstol.

Källa: lawline.se

Kompetent juridisk hjälp i domstolen
18 Jan 2022