Straffrabatt – så resonerade rätten i ett uppmärksammat fall

Här berättar vi om så kallad straffrabatt, då en gärningsperson som begått flera brott, exempelvis våldtäkter, får ett straff som blir betydligt lägre än det sammanlagda straffvärdet för brotten.

 

För några år sedan utspelades ett fall där en tjänsteman med hög profil dömdes till sex år och sex månaders fängelse för omfattande sexualbrottslighet som hade drabbat ett flertal olika målsägande. Tjänstemannen dömdes för ett stort antal brott: ett fall av grov våldtäkt, två fall av våldtäkt av normalgraden, tre fall av koppleri, en misshandel, 28 köp av sexuella tjänster och ett flertal försök och medhjälp till köp av sexuell tjänst med mera. Mannen frikändes dock på några av åtalspunkterna, bland annat för förberedelse till grov våldtäkt mot barn.

Dömdes till drygt sex års fängelse

Tjänstemannen dömdes alltså till sex år och sex månader i fängelse, vilket är betydligt lägre än det sammanlagda straffvärdet för brotten, 10 års fängelse.

Hur blir det då på detta sätt, att en grovt kriminell person får straffrabatt trots att han dömts för ett flertal fall av våldtäkt?

Enligt svenska rättsprinciper så sker straffmätningen med utgångspunkt från det allvarligaste brottet. Därefter lägger man på ett reducerat straffvärde för den övriga brottsligheten. Det sistnämnda sker enligt en fallande skala där det näst allvarligaste brottet får störst genomslag. Därefter blir straffpålägget mindre för varje enskilt brott som tas med i bedömningen av straffvärdet.

Straffrabatt en omdiskuterad praxis

Denna så kallade straffrabatt är ofta omdiskuterad och väcker ofta ilska, inte minst i fall där det handlar om allvarliga brott som våldtäkt. Förklaringen till varför man gör på det här sättet är att domstolarna måste ta hänsyn till både botten och toppen i straffskalan. Enligt lagen är maxstraffet för vissa brott två års fängelse, och detta gäller även om det gäller mer omfattande brottslighet. När det handlar om vissa speciellt allvarliga brott så gäller dock en övre gräns på fyra års fängelse.

I den aktuella domen så räknas den grova våldtäkten som det allvarligaste brottet. Detta brott har ett straffvärde på 4,5 års fängelse. Sammanlagt skulle de olika brott mannen dömts för ha gett ungefär tio år i fängelse, vilket motsvarar minimistraffet för mord. Gör man den jämförelsen så kanske det är lättare att förstå varför det finns en så kallad straffrabatt för denna typ av brottslighet.

Grov våldtäkt det allvarligaste straffet

Här har alltså den grova våldtäkten motsvarat 4,5 år i fängelse, våldtäkterna av normalgraden påverkat med närmare två år och den övriga brottsligheten har haft en marginell inverkan på straffet. Detta är helt i linje med den praxis som finns på området, även om det i detta fall hade varit möjligt att höja straffet med tanke på exempelvis misshandel och koppleribrotten.

Men ett straff som skulle ha närmat sig tio års fängelse skulle nog de flesta med juridiska kunskaper uppfatta som orimligt. Straffet som mannen fick motsvarar ändå minimistraffet för dråp, alltså uppsåtligt dödande. Med tanke på detta så kan straffet ses som rimligt, även om rabatten för så allvarliga brott som våldtäkt vid en första titt kan tyckas vara för stor.

Medmänsklighet, trygghet, stöd & kompetens
30 Jul 2018