Våldtäkt

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Tio års preskriptionstid för våldtäkt

Hur lång är preskriptionstiden på en våldtäkt? Är den meningsfullt att anmäla en våldtäkt som skedde för sju år sedan?

 

Enkelt uttryckt kan man säga att det inte är för sent att anmäla en våldtäkt sju efter att den inträffat. Detta beror på att straffet för våldtäkt kan variera mellan två och sex års fängelse. Dessa brott utreds och skyddas av rättsväsendet upp till tio år efter det att brottet begåtts. Men det förutsätter att åtal har hunnits väcka under denna tid. En kallelse till rätten måste ha skickats ut till den åtalade av åklagaren inom den tidsrymden.

Stark bevisning ett krav

För att åklagaren ska ha rätt till detta så måste denne ha tilräckligt stark bevisning mot den misstänkte. Har det gått lång tid sedan brottet begåtts så är risken att polisen inte går vidare med undersökningen överhängande, och även om en förundersökning inleds så riskerar den långa tid som förflutit att det är svårt att få fram tillräckligt stark bevisning för att ett åtal ska kunna leda till en dom.

Åklagaren måste kunna bevisa att det är ställt utom tvekan att det är en viss person som har gjort sig skyldig till våldtäkt. Dessutom måste personen ha begått våldtäkten med vilja, så kallat uppsåt. Med en för innehållslös utredning så kommer inget åtal att kunna väckas.

Viktigt att anmäla ändå

Men även om risken är stor att en ”gammal” våldtäkt inte kommer att leda till någon juridisk påföljd så kan det ändå vara meningsfullt att göra en anmälan. Den kan vara ett sätt att skapa förståelse för vad du har varit med om, ett sätt att lätta ditt hjärta. Dessutom bidrar en anmälan av en våldtäkt till statistiken. Detta ger en indikation till samhället om att det sker våldtäkter, att offren mår dåligt i åratal efteråt och att åtgärder måste vidtas. Dessutom blir statistiken av högre kvalitet med mindre mörkertal, vilket ger en bättre bild av verkligheten. Dessutom finns det fall med gamla våldtäkter som har lett till fällande domar, exempelvis dem uppmärksammade domen mot den så kallade kulturprofilen som dömdes till två års fängelse för en sju år gammal våldtäkt.

Erfarna advokater
27 jan 2019