Anmälde inte våldtäkt – frikändes från underlåtenhet

Här berättar vi om ett fall där fem män bevittnade en våldtäkt utan att anmäla den till polisen. De dömdes först till fängelse för underlåtenhet att avslöja brott, men friades senare av HD.

 

Fallet utspelades i en kommun i Dalarna för några år sedan. Kvinnan skulle besöka en bekant och blev då inbjuden till en fest hos grannarna i samma trappuppgång. Hon valde att gå på festen medan hon väntade på sina bekanta. I lägenheten där festen hölls befann sig sammanlagt sju män som var obekanta för kvinnan sedan tidigare.

Väl inne i lägenheten blev kvinnan överfallen av en av männen, en 21-åring. Mannen våldtog därefter kvinnan efter att ha täckt hennes ansikte med en jacka. En annan man, 19 år gammal, avbröt sedan våldtäkten genom att hota 21-åringen och de andra männen med en kniv. Då hade den yngre mannen redan tvingats att ta kvinnan i underlivet. Kvinnan hoppade ut genom lägenhetsfönstret under bråket och kom undan.

21-åringen dömdes till fängelse

21-åringen dömdes till fem års fängelse för grov våldtäkt. 19-åringen friades dock för att han hade avbrutit våldtäkten, tingsrätten tolkade detta som att han hade tvingats utföra den sexuella handlingen.

Tingsrätten ansåg att mycket talade för att mins tre män som hade varit inblandade i denna våldtäkt, men det gick bara att bevisa medverkan från 21-åringen och 19-åringen. Det gick inte att utreda vilka som var inblandade och vilka som inte var inblandade. Dock ansåg rätten att det var omöjligt att de övriga männen inte skulle ha hört våldtäkten i den lilla lägenheten – därför dömdes fem män för underlåtenhet att avslöja våldtäkten.

Fallet överklagades till hovrätten, som gick på tingsrättens linje när det handlar om 21-åringen och 19-åringen, men straffet för underlåtenhet sänktes.

Underlåtenheten överklagades till HD

Domen om underlåtenhet att anmäla brottet överklagades till Högsta Domstolen, som gav prövningstillstånd. I överklagandet hävdade männen att de själva skulle ha kunnat bli misstänkta för våldtäkt om de hade anmält brottet. Därför menade de att deras agerande inte bör ha varit straffbart. Dessutom anser de att anmälningsplikten skulle ha varit över när våldtäkten var fullbordats och inte längre pågick.

Högsta Domstolen tog upp fallet och de fem männen friades för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Männen friades eftersom man anser att de inte kunde ha avslöjat brottet utan fara för dem själva.

I svensk rätt finns en skyldighet att avslöja brott som anses särskilt allvarliga, exempelvis grov våldtäkt som i dessa fall. Men det gäller inte om personen som avslöjar brottet själv riskerar att bli dömd för delaktighet i brottet. Därför friades alltså de fem männen. 

Kompetenta advokater och målsägandebiträden
5 Jun 2018