Bevisvärdering | Målsägandens berättelse | Ord mot ord

Här går vi igenom ett hypotetiskt våldtäktsfall och vilka bevis som krävs för att det skulle kunna leda till en dom.

 

Det handlar om en kvinna som mot sin vilja tvingades till sex med sin ex-pojkvän. Kvinnan skrek och grät under hela händelseförloppet, men mannen var iskall och fortsatte ändå . Kvinnan mår mycket dåligt och har även varit utsatt för flera brott av samme man. Kvinnan ville anmäla men var tveksam av flera anledningar, inte minst för att mannen är jurist med egen firma och uppdrag från myndigheter och riskerar att förlora sitt jobb om han bli dömd. Dessutom är kvinnan osäker på sina rättigheter och om det verkligen handlar om en våldtäkt.

Denna beskrivning gör det svårt att besvara om det handlar om en våldtäkt, även om det helt klart kan handla om en sådan.

Så här är lagen formulerad

Bestämmelsen om våldtäkt är formulerad på följande sätt enligt svensk lag: ”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.”

För att en person ska dömas för våldtäkt skall de så kallade rekvisiten vara uppfyllda och det ska dessutom vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen har begåtts. Fallet ovan beskrivs som att samlaget bedrevs mot kvinnans vilja. Frågan blir då om det skedde med tvång, det vill säga genom misshandel, någon form av våld eller hot om annan brottslig gärning. Kvinnan beskrev att hon grät och skrek medan handlingen genomfördes, vilket tyder på att så kan ha varit fallet.

Många exempel på tvingande våld

Några exempel på vad som kan räknas som våld är att tränga undan, slå eller hålla fast offret. Att lägga sig ovanpå personen och sära på benen likaså, men även lindrigare former som att rycka och slita i kläderna eller knuffa undan personen kan räknas som våld. Vidare ska det också vara ett avgörande skäl till att samlaget har genomförts. Våldet ska alltså ha påverkat offret att genomföra samlaget för att det ska räknas som våldtäkt.

Dock måste man vara på det klara med att fall som handlar om våldtäkt ofta till slut handlar om att ord står mot ord. Särskilt gäller detta i fall där det brottet anmäls efter en längre tid, då det är svårt att säkra någon teknisk bevisning. Även i det ovan nämnda fallet så är det mycket som tyder på att det kan bli en ord mot ord-situation, eftersom mannen i fallet nekar till brott. Men det kan mycket väl gå att uppfylla bevisbördan ändå, en trovärdig utsaga från målsäganden kan räcka långt, särskilt i kombination med andra uppgifter som har framkommit.

En klar och detaljerad historia är viktig

När det handlar om värdering av målsägandens berättelse så finns det faktorer som ofta anses avgörande. Innehållet, om de är lång, klar, levande och logisk och rik på detaljer anses öka trovärdigheten. Dessutom är påvisad sanningsenlighet enskildheter och frihet från felaktigheter viktigt. Vittnesmål från vänner och bekanta kan också vara viktig bevisning, om offret har berättat om händelsen eller om de har upptäckt att offret har ändrat sitt beteende. Sparade sms och mejlkonversationer kan också vara viktiga.

Att mannen i detta fall var pojkvän till kvinnan ska inte spela någon roll, givetvis har man alltid rätt att säga nej. Om mannen döms så riskerar han att förlora sitt jobb, men det ska inte den drabbade behöva ta något ansvar för.

Erfarna advokater i rättsfall om våldtäkt
26 May 2018