DNA-bevis räckte inte – man friades

En man som dömdes till ett års fängelse i tingsrätten friades i hovrätten efter att man ansett att DNA-bevisningen inte räckte för en fällande dom.

 

Fallet handlar om en 20-årig man som åtalades för en händelse som skedde 2017. Mannen ska enligt åtalet ha hållit fast en kvinna mot ett räcke och penetrerat henne med fingrarna mot hennes vilja. Händelsen utspelade sig sent på natten efter att båda hade slängts ut från en nattklubb i centrala Stockholm.

Bekanta sedan tidigare

Kvinnan och mannen var bekanta sedan tidigare via gemensamma skolvänner. Hon berättade att han hade följt efter henne utanför nattklubben när hon skulle gå undan för att kissa. När hon reste sig kände hon hur mannen omfamnade henne, och tog henne på låret och i underlivet. De gick sedan en bit och kvinnan berättar att mannen höll i henne bakifrån och fortsatte att köra upp fingrarna i kvinnans underliv. Hon slet sig loss och sprang till några vänner som just lämnat nattklubben. Hon berättade vad som hänt och blev hemskjutsad till föräldrarna som tog med henne till sjukhuset för undersökning.

Mannen nekade till brott och hävdade att han bara hade hållit om henne och haft ena handen på hennes rumpa. Det DNA som hittats på mannens händer förklarade han med att hennes byxor inte var uppdragna vid tillfället, samt att de stått intill varandra tidigare under kvällen och saliv då kunde ha förts över från honom till henne.

DNA-spåren talade för kvinnan

Men tingsrätten ansåg att DNA-spåren talade för att kvinnans berättelse var mer trovärdig. Kvinnan hade dessutom ett rättsintyg som visade en rodnad i underlivet vilket ansågs tala för att den skulle ha uppstått vid en hastig vidgning av hennes slidöppning.

Vänner till kvinnan berättade dessutom att kvinnan varit glad före händelsen och ledsen och uppriven efteråt. Alla bekräftade dessutom att den anklagade mannen hade förgripit sig på henne. Tingsrätten hävdade att kvinnans reaktioner efter händelsen inte kunde ha varit spelade. Hennes skolresultat hade blivit sämre och hon hade dessutom begått ett flertal självmordsförsök.

Tingsrätten dömde mannen till ett års fängelse för våldtäkt samt 130 000 kronor i skadestånd.

Överklagades till hovrätten

Domen överklagades till hovrätten, som ändrade domen och friade mannen. Hovrätten ansåg att kvinnan var trovärdig, men att hennes uppgifter om vad som hänt var osäkra. Hon ska ha lämnat olika uppgifter om vad hon penetrerats med. Hovrätten tog dessutom hänsyn till hennes höga promillehalt och bedömde därmed att hon kan ha misstagit sig om vad som faktiskt hände.

Även DNA-bevisningen hade svagheter, enligt hovrätten. Bland annat gick det inte att bestämma vilken typ av DNA det handlade om, inte minst eftersom händelsen hade delats upp i två olika skeenden. Hovrätten ansåg sammantaget att omständigheterna var otillräckliga för en fällande dom. Åtalades ogillades, mannen friades och behöver heller inte betala något skadestånd.

Kompetent juridisk hjälp
14 Jul 2019