Fallstudie: Bör man dömas för våldtäkt eller inte?

Här berättar vi om ett fall där en kille vidrört en kvinna på ett sätt som kvinnan ansåg vara en våldtäkt, medan mannen ansåg det vara frivilligt. Kan han dömas för våldtäkt?

 

Efter en fest reste mannen hem med tåget. Mannen var full och smekte en kvinna han var bekant med i underlivet när de satt bredvid varandra på tåget. Mannen ansåg att det hela var frivilligt och även om kvinnan också var berusad så tyckte han att hon var tillräckligt klar för att man inte skulle kunna säga att hon befunnit sig i en utsatt situation. Två vittnen var också på plats, och ska enligt mannen ha varit tillräckligt vid sina sinnens fulla bruk för att kunna säga ifrån om de hade sett om han våldfört sig på henne.

Kvinnan anmälde mannen och här ska vi försöka reda ut om anmälan kan leda till en fällande dom.

Alla rekvisit måste uppfyllas

Fallet som beskrivs ovan är ett brottmål och i sådana måste alla objektiva och subjektiva rekvisit vara uppfyllda för att gärningsmannen ska kunna dömas. När det handlar om våldtäkt så krävs det att gärningsmannen har utfört handlingen med avsikt, så kallat uppsåt.

När det handlar om de objektiva rekvisiten så måste offret tvingats till samlag eller en likvärdig handling med misshandel eller våld eller hot om våld. Verkligt våld krävs alltså inte, det kan också handla om hot. Hotet behöver inte vara uttryckligt, det kan också handla om en situation som upplevs som hotfull för brottsoffret. Det behöver inte heller handla om ett vaginalt samlag för att det ska definieras som våldtäkt, att exempelvis föra in fingrar i underlivet kan anses uppfylla kravet om en handling jämförlig med samlag.

Särskilt utsatt situation

Det handlar också om att offret befinner sig en så kallad utsatt situation när handlingen sker. Medvetslöshet, sömn, berusning eller annan påverkan, sjukdom och annat kan detta handla om.

Att offret, som i exemplet ovan, inte sagt nej, utesluter inte att det kan handla om en våldtäkt. Våld krävs inte heller från den misstänktes sida.

Begreppet särskilt utsatt situation infördes för att fler situationer skulle kunna omfattas av våldtäktsbegreppet, exempelvis fall där offret agerar på ett passivt sätt. Man bör även bedöma situationen i sin helhet för att kunna avgöra om det handlar om en särskilt utsatt situation.

Tung bevisbörda i brottmål

I fall där det handlar om våldtäkt är bevisbördan hög om man jämför med civilrättsliga mål. Det ska alltså vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen har begåtts med samtliga rekvisit uppfyllda, inklusive uppsåt.

Det är alltid svårt att avgöra om det kommer att väckas åtal i ett specifikt fall som ovan. En noggrann förundersökning ska genomföras och många omständigheter ska undersökas. Men inget går att utesluta – är det ställt utom rimligt tvivel att mannen har utfört en våldtäkt så ska han dömas.

Kompetent och erfaret stöd i rättsfall
7 May 2018