Fler män drabbas av våldtäkt

Antalet män som drabbas av våldtäkt ökar, men samtidigt bedömer expertisen att mörkertalet är stort. Ett forskningsprojekt startar nu för att stödet till våldtäktsdrabbade män ska bli bättre.

2016 anmäldes 137 fall av fullbordade våldtäkter mot män över 18 år, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå. Senast man undersökte detta anmäldes 37 våldtäkter mot män. Det är alltså en ganska kraftig ökning. Enligt forskare som har tittat på frågan tyder det mesta på att det finns ett stort mörkertal. En stor anledning till detta är att de flesta män inte vet var de ska vända sig om de drabbas av en våldtäkt. Enligt vissa uppgifter ska 10 000 män i Sverige som har utsatts för sexuellt våld. Förövarna är i de allra flesta fall andra män och dessa våldtäkter sker i de flesta fall i nära relationer.

Stora kunskapsbrister

De stora bristerna som finns i kunskaper kring våldtäkt mot män kan göra det svårare för drabbade män att beskriva sina uppgifter som en våldtäkt. Detta kan också leda till ett dåligt bemötande i kontakten med vård och myndigheter. Kunskapen om män som utsätts för sexuellt våld är helt enkelt bristfällig på många håll.

Antalet studier om våldtäkter som drabbar män är dessutom starkt begränsat. Det har gjorts några undersökningar där man har studerat attityden till män som offer för våldtäkt och ett fåtal undersökningar där man kollat hur vanligt det är. Denna brist på underlag gör att det är svårt att uttala sig om precis hur vanligt det är med män som drabbas av våldtäkt.

Brotten sker oftast inomhus

Det finns dock några tydliga tendenser: de flesta övergreppen utförs av andra män och de sker i de flesta fall inomhus, i förövarens bostad. Övergreppen åtföljs dessutom ofta av fysiskt våld och många utsatta har blivit skadade till följd av övergreppen. Blödningar i analöppningen, blåmärken och skärsår är några vanliga skador i detta sammanhang. Forskning som har gjorts tidigare visar att homosexuella män riskerar att bli utsatta för våldtäkt och annat sexuellt våld även på offentliga platser. Även en hel del hatbrott riktade mot homosexuella kan ha inslag av sexuellt övervåld.

I en svensk undersökning berättade fyra procent av männen att de utsatts för sexuella övergrepp. I mycket få av dessa fall hade förövaren varit kvinna.

Ett helhjärtat engagemang för dig som blivit utsatt
16 Dec 2017