Förtal att hänga ut en dömd våldtäktsman på sociala medier?

Här berättar vi mer om vad som gäller när det handlar om förtal. Är det exempelvis förtal att hänga ut en person som dömts för våldtäkt på sociala medier.

Förtal i laglig mening regleras i brottsbalken. Generellt kan det handla om förtal när någon pekas ut som brottslig eller klandervärd på ett sätt som kan göra att personen kan utsättas för andras missaktning. Dessutom måste uppgiften ha nått andra än den utpekade, annars kan man inte fastslå att personen utsatts för missaktning.

Kan vara försvarligt att hänga ut en person

Men det finns dock tillfällen då det kan vara försvarligt att hänga ut en person på detta vis. Bland annat brukar en uthängning vara försvarlig om det finns ett bakomliggande allmänintresse. Man får alltså göra en avvägning mellan olika intressen.

Om det handlar om en redan dömd brottsling, som exempelvis har dömts för våldtäkt, som hängs ut på Facebook, så finns det flera aspekter att väga in. I Sverige anser man det generellt inte försvarligt, eftersom det då handlar om så kallad ”dubbelbestraffning”, att man straffas två gånger för samma brott. I dessa fall spelar det ingen roll om uppgifterna är sanna eller om det finns ett allmänintresse, det kan röra sig om förtal ändå.

Bedömningen görs alltid från fall till fall

Men bedömningen måste ändå göras från fall till fall, så det är svårt att ge ett generellt svar. Men det är alltså stor risk att det bedöms som förtal om man hänger ut en redan dömd brottsling på Facebook, Twitter, Instagram eller något annat socialt media som exempelvis en blogg som läses av många.

En annan sak som kan vara bra att veta är att förtal är ett så kallat ”målsägandebrott”, vilket innebär att det är den utpekade själv som kan väcka ett enskilt åtal. Det är bara under vissa förutsättningar som en åklagare som kan väcka åtal.

Advokater som behärskar juridiken kring sexuella övergrepp
21 Aug 2019