Friad från våldtäkt på Finlandsfärja

Här berättar vi om ett fall där en man till slut friades från en anklagelse för våldtäkt på en finlandsfärja.

Händelsen utspelade sig på färjan Birka Paradise sommaren 2010. Den anklagade 32-åringen häktades i sin frånvaro 2012 men kunde inte delges åtal förrän 2017.

Stötte ihop i korridoren

Enligt åklagaren utspelade sig följande på färjan: mannen och en kvinna stötte ihop i korridoren. Mannen ska då på ett handgripligt sätt föst in kvinnan sin hytt. Därefter ska mannen tvingat till sig samlag med våld – trots att kvinnan på ett tydligt sätt ska ha sagt att hon inte ville.

Enligt kvinnan ska hon ha hamnat i ett paralyserat och skräckslaget chocktillstånd. Hon säger att hon efter händelsen ringt och berättat för sina väninnor om våldtäkten.

Bevisläget hamnade i fokus när fallet togs upp i tingsrätten. I domskälen skriver rätten att det uteslutande är kvinnans berättelse som ligger till grund för åtalet. Inga oberoende vittnen finns eller några skador som kan hänföras till den påstådda gärningen finns heller, enligt tingsrätten.

Kameran berättar en annan historia

I frågan om hur kvinnan kommit in i mannens hytt hänvisar man till bilder från en av färjans övervakningskameror. Enligt filmsekvenserna ser det, enligt rätten inte ut som att mannen slitit in kvinnan i hytten. Snarare ger filmen intrycket att mannens berättelse stämmer: att han låst upp hyttdörren och att hon därefter gått in frivilligt.

Övervakningsfilmen visar också att kvinnan lämnar hytten efter 30 minuter och inget tyder på att hon ska ha befunnit sig i chocktillstånd eller någon annan form av upprördhet.

Inga skäl att ifrågasätta trovärdigheten

Tingsrätten säger vidare att det inte finns några skäl att ifrågasätta kvinnans trovärdighet och hennes upplevelse av händelsen. Däremot ansåg tingsrätten att det fanns tvivel i tillförlitligheten i vissa av hennes uppgifter, bland annat gällande att hon skulle ha blivit indragen i hytten och även berättat det för andra vittnen som förhörts i målet. Enligt ett av vittnena ska hon till och med ha dragits in i hytten när hon gick i korridoren med ett vinglas i handen. För att mannens ska fällas i en sådan här ord mot ord-situation krävs det att den tilltalades uppgifter framstår som helt osannolika. Så ansåg inte rätten att det var i det här fallet. Därför friades mannen från åtalet om våldtäkt.

Källa: Dagens juridik.

Vi representerar dig och ger dig stöd under hela processen
1 Dec 2017