Friades från gruppvåldtäkt

Det så kallade Fittjamålet är ett av de mest uppmärksammade våldtäktsfallen i Sverige på senare år. Mannen bakom en gruppvåldtäkt friades på grund av svag bevisning.

 

De tre män som stod inför rätta friades av tingsrätten friades på grund av att bevisningen inte räckte till. Rätten pekade dessutom på att utredningen hade stora brister.

Våldtäkten skedde när kvinnan var i Fittja i södra Stockholm för att köpa narkotika till en vän. Hon träffade en man som sade sig ha droger. Mannen visade henne till ett trapphus.

Kvinnan berättade att hon i trapphuset våldtogs av uppemot tio olika män under fyra timmars tid. Hon vittnade om synnerligen grova övergrepp, hon hotades bland annat med kniv och männen slog hennes huvud i trappan så att hon tappade medvetandet. Sammanlagt ska 20 personer ha varit i trapphuset under tiden våldtäkten utfördes.

Förnekade våldtäkt

De tre åtalade männen medger att de har haft sexuellt umgänge med kvinnan men att det varit frivilligt.

Kvinnan undersöktes av läkare och hon hade allvarliga skador som stämde med hennes berättelse, Men rätten ansåg hennes berättelse svårbedömd och man ansåg även att utredarna gjort ett dåligt arbete när det handlar om att kontrollera hennes uppgifter. Bland annat handlar det om hennes utpekande av både de misstänkta männen och brottsplatsen. Domstolen tog dessutom del av annan teknisk bevisning som analyser av sperma som hittats på offrets kläder. Man ansåg dock inte att dessa bevis kunde visa på exakt vad som hänt.

Tingsrätten ansåg att kvinnans berättelse inte gick ihop och den saknade stöd i bevisningen. Därmed ansåg rätten att det inte gick att avgöra vad som hänt – varför samtliga åtalade frikändes.

Polisen fick hård kritik

Polisen fick hård kritik för bland annat bristande dokumentation och att man inte följt upp uppgifter från kvinnan och andra vittnen på ett ordentligt sätt.

Domen fick kritik från den drabbade kvinnans biträde som ansåg att domen var en skandal och ett hån mot svenskt rättssystem. Bland annat därför att kvinnan hörde till en grupp med låg status i samhället och att händelsen inte utretts ordentligt.

Domen överklagades senare till hovrätten. Kvinnan drog dock senare tillbaka överklagan eftersom hon inte orkade gå igenom ännu en ansträngande rättsprocess.

Vi gör allt för våra klienter i rätten
30 Jun 2019