Våldtäkt

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Gruppvåldtäkter | Statistik | Forskning

Hur vanliga är egentligen så kallade gruppvåldtäkter? Här går vi igenom den aktuella statistiken kring denna kontroversiella fråga. 

Först och främst måste vi slå fast att ordet gruppvåldtäkt inte är ett begrepp inom svensk lagstiftning. Därför finns det heller ingen löpande statistik över utvecklingen, det finns helt enkelt ingen brottskod för gruppvåldtäkter.

Men det finns ändå en del statistik som har tagits fram i specifika forskningsstudier.

BRÅ gjorde en statistikframställning 2000. Där framgår att antalet anmälda våldtäkter med flera gärningspersoner än en har minskat under hela det föregående decenniet. Dessa våldtäkter utgjorde totalt sett mindre än en 1 promille av alla våldsbrott.

Ny rapport sammanställdes 2008

2008 kom en ny rapport om våldtäkter, också denna sammanställd av BRÅ. Den visade att våldtäkter mer fler än en gärningsman hade ökat kraftigt mellan 1995 och 2006. Under denna tidsrymd ökade Sveriges befolkning, vilken kan förklara en liten del av ökningen i absoluta tal. Men en större anledning till ökningen är att våldtäktslagstiftningen har skärpts och att flera typer av händelser ingår i våldtäktsbegreppet. Samtidigt som antalet våldtäkter ökade så minskade andra typer av sexuellt våld, detta tyder enligt expertisen på att den strängare lagstiftningen påverkat statistiken. Dessutom är det troligt at det minskade stigmat kring våldtäkter gjort att antalet anmälningar har ökat.

Men antalet våldtäkter med flera gärningsmän har trots dessa faktorer har ändå ökat så pass mycket att rapporten ändå konstaterat att det kan handla om en faktisk ökning.

Viktigt att påpeka är också att BRÅ i denna rapport också gör skillnad mellan begreppen gruppvåldtäkt och våldtäkt med fler än en gärningsperson.

Ny analys gjordes 2016

Den senaste rapporten som är relevant i sammanhanget är en mindre analys som sammanställdes 2016. Den hämtar sitt material i nationella trygghetsundersökningen som mäter upplevd utsatthet för brott.

En sammanställning från 2005 till 2014 visar på en ökad utsatthet för sexualbrottshändelser med två eller fler gärningspersoner. Detta innefattar fler brottstyper än våldtäkt och går inte rakt att genomföra med de tidigare undersökningarna.

Men antalet sexualbrott med flera personer som gärningsmän visar en ökande trend under den studerade perioden.

Eftersom detta är en relativt ovanlig brottstyp och mindre förändringar kan därmed få stort genomslag i statistiken om man gör en jämförelse mellan olika år. Och även här kan befolkningsökningen ha en viss inverkan på ökningen.

Källa: KIT

Kompetent juridisk hjälp från erfarna advokater

 

20 aug 2018