Gruppvåldtäkter | Statistik | Forskning

Hur vanliga är egentligen så kallade gruppvåldtäkter? Här går vi igenom den aktuella statistiken kring denna kontroversiella fråga. 

Först och främst måste vi slå fast att ordet gruppvåldtäkt inte är ett begrepp inom svensk lagstiftning. Därför finns det heller ingen löpande statistik över utvecklingen, det finns helt enkelt ingen brottskod för gruppvåldtäkter.

Men det finns ändå en del statistik som har tagits fram i specifika forskningsstudier.

BRÅ gjorde en statistikframställning 2000. Där framgår att antalet anmälda våldtäkter med flera gärningspersoner än en har minskat under hela det föregående decenniet. Dessa våldtäkter utgjorde totalt sett mindre än en 1 promille av alla våldsbrott.

Ny rapport sammanställdes 2008

2008 kom en ny rapport om våldtäkter, också denna sammanställd av BRÅ. Den visade att våldtäkter med fler än en gärningsman hade ökat kraftigt mellan 1995 och 2006. Under denna tidsrymd ökade Sveriges befolkning, vilken kan förklara en liten del av ökningen i absoluta tal. Men en större anledning till ökningen är att våldtäktslagstiftningen har skärpts och att flera typer av händelser ingår i våldtäktsbegreppet. Samtidigt som antalet våldtäkter ökade så minskade andra typer av sexuellt våld, detta tyder enligt expertisen på att den strängare lagstiftningen påverkat statistiken. Dessutom är det troligt att det minskade stigmat kring våldtäkter gjort att antalet anmälningar har ökat.

Antalet våldtäkter med flera gärningsmän har trots dessa omständigheter ändå ökat så pass mycket att rapporten ändå konstaterat att man i rapporten kom fram till att det kan handla om en faktisk ökning.

Viktigt att påpeka är också att BRÅ i denna rapport också gör skillnad mellan begreppen gruppvåldtäkt och våldtäkt med fler än en gärningsperson.

Källa: KIT

Kompetent juridisk hjälp från erfarna advokater
20 Aug 2018