Man dömd för 24 år gammal barnvåldtäkt

Här berättar vi om ett fall där en man dömts till sex års fängelse för grov våldtäkt som begicks för många år sedan. Sökningar i DNA-register var nyckeln till fallets lösning.

 

Offret var en 8-årig flicka som överfölls och drogs ut i skogen när hon cyklade hem från skolan. Hon misshandlades och utsattes också för en grov våldtäkt. Fallet var länge olöst, men löstes genom en lagändring som genomfördes 2019. Lagen möjliggjorde sökningar i DNA-register, så kallade familjesökningar. Vid en sådan sökning fick man träff på över 20 personer, varav en var den tilltalade.

När polisen kontaktade den tilltalade och berättade att de vill att han skulle lämna ett DNA-prov för att utesluta honom från misstanke så vägrade han. Åklagaren beslutade då om husrannsakan, men när polisen kom till mannens hem hade han gjort sig oanträffbar.

Två olika DNA-analyser

Det har gjorts två olika analyser av mannens DNA och båda gav resultatet Grad +4, den starkaste värderingen. Allt talade alltså för att sperman kom från den tilltalade.

Tingsrätten gjorde bedömningen att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta analysen och tyckte inte att det fanns något som talade emot att det var den åtalade mannen som begått denna fruktansvärda våldtäkt. Tvärtom fanns det fler saker som talade för att mannen var skyldig, bland annat att han ibland bodde i en sommarstuga som låg nära platsen där våldtäkten begåtts. Dessutom var hans reaktion när polisen krävde ett DNA-prov så anmärkningsvärd att det tydde på att han ville dölja något för rättsväsendet.

Bortom rimligt tvivel

Därför slog tingsrätten fast att det är ställt bortom rimligt tvivel att mannen hade begått gärningen mot flickan. Man konstaterar dessutom att den grova våldtäkten var så grym och hänsynslös att det har ödelagt hela målsägandens liv. Hennes grundtrygghet slogs sönder och innefattade ett våld som gjorde att hon fick allvarliga skador.

Straffvärdet för brottet är åtta års fängelse, men eftersom det förflutit så lång tid sedan brottet begicks så reducerade tingsrätten straffet till sex års fängelse.

Kompetent juridisk hjälp i rätten
4 Jun 2019