Man dömd för våldtäkt på styvdottern

En man dömdes under vintern 2018 för våldtäkt på sin styvdotter, efter att ha friats i tingsrätten. Här berättar vi om fallet.

 

Mannen, i 50-årsåldern, döms för tio skilda gärningar. Det första övergreppet mot styvdottern skedde när hon var tio år och därefter fortsatte det under fem års tid.

I tingsrätten friades mannen beroende på att flickans berättelse innehöll en del motsägelser. Bland annat tog rätten fasta på att hon hellre ville bo hos styvpappan och mamman än hos sin biologiska pappa.

Dömdes för barnpornografibrott

Tingsrätten slog dock fast att han visat sexuellt intresse för styvdottern, och han dömdes för barnpornografibrott för att ha filmat henne i badrummet.

Domen överklagades och hovrätten såg på fallet på ett helt annat sätt. Man menade att styvdottern hade lämnar en trovärdig berättelse i alla delar. Dessutom fick hon stöd av de vittnen som hördes i målet.

Tidsmässigt trovärdig

Hovrätten ansåg dessutom att flickan hade lämnar förklaringar som gjorde att hon kunde placera de olika övergreppen tidsmässigt och varför hon inte kunnat berätta så mycket detaljer i vissa av fallen.

Att flickan trots övergreppen mest valt att bo hemma hos sin mamma förklarade hon med att hon var orolig för sin mamma som var sjuk i cancer. Dessutom ville hon inte förstöra hennes relation med 51-åringen eftersom mamman var lycklig med honom.

Medmänsklighet, trygghet, stöd & kompetens
19 Sep 2018