Våldtäkt

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Man dömd – protesterade inte efter våldtäkt

Här berättar vi om ett fall där rätten var oenig av flera anledningar, bland annat för att mannen inte protesterade mot anklagelsen.

 

Den 40-årige mannen åtalades vid tingsrätten i Borås för ett flertal olika brott, bland annat våldtäkt och misshandel. Enligt åtalet hade mannen en natt misshandlat kvinnan och sedan våldtagit henne genom att föra in en dildo i underlivet. Kvinnan berättade i rätten att mannen hade knuffat ner henne på golvet och i sängen för att sedan hålla fast henne och på ett hårdhänt sätt trycka in dildon i hennes underliv. Han gjorde det sistnämnda med ett flertal stötar.

Mannen hade en annorlunda syn

Mannen såg annorlunda på det inträffade. Han förnekade inte den sexuella handlingen, men nekade till brott. Han ansåg att det handlade om en ömsesidig sexakt, han hade bara tröttnat den här gången och lämnat kvinnan.

Tingsrätten ansåg att kvinnan var trovärdig, bland annat på grund av en SMS-konversation som de båda hade dagen efter händelsen. Mannen varken medgav eller förnekade våldtäkten i sina SMS – något som tingsrätten tyckte var märkligt.

Tingsrätten tog dessutom fasta på journalutdrag och bilder från sjukhuset och att hon hade visat upp ett skärrat beteende när hon pratat med polisen direkt efter händelsen. Tingsrätten gick därför på kvinnans linje och dömde mannen till två och halvt års fängelse mot sitt nekande.

Överklagades till hovrätten

Mannen överklagade till hovrätten, som i stort sett fastslog domen från tingsrätten. Även hovrätten tyckte att det var märkligt att mannen inte förnekade brott i SMS:en dagen efter mötet. Man ansåg dessutom att hans berättelse var onyanserad och att han inte kunde förklara varför stämningen hade blivit så upphetsad att han hade använd dildon för att sedan avbryta.

Hovrätten fastslog därför tingsrättens dom, trots at två av ledamöterna var skiljaktiga. De hävdade att det faktum att paret hade fortsatte ha en sexuell relation efter händelsen – och även med dildon inblandad. Hon hade alltså trots dessa kränkningar fortsatt att ha en sexuell relation med mannen. De skiljaktiga ledamöterna hade dessutom en annorlunda tolkning till hur man ska bedöma SMS-konversationen mellan mannen och kvinnan.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
20 nov 2018