Våldtäkt

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Man fälld för oaktsam våldtäkt i HD

En man från en kommun i norra Sverige dömdes nyligen för oaktsam våldtäkt i såväl Tingsrätten som Hovrätten. Nu är målet prövat även i Hovrätten där mannen också dömdes.

 

Fallet gäller en man och en kvinna som hade varit i kontakt med varandra på sociala medier under en längre tid. Mannen ville sova över hos kvinnan, som dock sade till honom att hon absolut inte ville ha sex med honom. Me mannen började ändå ta på kvinnan under övernattningen, och inledde sedan ett samlag med henne. Kvinnan berättade att hon blev helt stel när han började röra vid henne, men att ha inte på något sätt försökte kontrollera att hon verkligen ville ha ett samlag.

Mannen nekade konsekvent till brott och hävdar att han trodde att hon ville ha sex. Han berättade att han också avbröt samlaget när han förstod att hon inte ville ha sex.

Inget våld och hot ett krav längre

Innan lagstiftningen förändrades hade det krävts hot, våld, tvång eller att gärningsmannen utnyttjat en särskilt utsatt situation för att handlingen skulle räknas som våldtäkt. I den nya lagstiftningen ska domstolen beakta "om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt". Både tingsrätten och hovrätten dömde mannen som överklagade till HD, den högsta instansen. Mannen fick prövningstillstånd. Me domen ändrades inte, han dömdes även i HD, vilket kan bli en viktig prejudicerande dom.

Han dömdes till fängelse i två år och tre månader. Domen avser också våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande.

Inget ansvar att säga nej

Högsta Domstolen konstaterade att en person som mot sin vilja utsätts för ett sexuellt närmande inte ha något ansvar att säga nej eller uttrycka sin motvilja. Man konstaterade även att det inte kan ses som ett ”ja” till sex att de låg i samma säng klädda i underkläder. HD fann alltså att mannen genomfört de sexuella handlingarna utan att hon har deltagit frivilligt. Det går inte att bevisa att han agerat uppsåtligt, men däremot grovt oaktsamt. Man dömde alltså för ”oaktsam våldtäkt” istället för våldtäkt.

Vi står alltid på våra klienters sida
13 aug 2019