Man friades i Hovrätten - kvinna ansågs opålitlig

En man som dömts i tingsrätten för våldtäkt friades i Hovrätten. En av anledningarna till detta anses vara kvinnans personlighet, något som har väckt uppseende.

Mannen, som är i 30-årsåldern, åtalades hösten 2018 för bland annat våldtäkt, men också för en rad andra brott, bland annat misshandel och grov fridskränkning.

Målsäganden är en tidigare flickvän till mannen. Deras förhållande har pågått till och från i ett antal år. De har dessutom en son tillsammans. Både parterna själva och flera närstående har uppgivit att paret har haft en stormig relation med många bråk, både fysiskt och verbalt. Relationen ska ha avslutats under första halvåret 2018.

Stämde träff för att umgås med sonen

Våldtäkten ska ha ägt rum under sommaren samma år, då de båda ska ha stämt träff för att mannen ville träffa den gemensamma sonen. Kvinna säger att mannen ska ha uppträtt aggressivt och hotfullt när hon berättat att hon träffat en ny man. Mannen ska sedan ha slitit av henne kläderna och tvingat sig till samlag. Mannen hävdar dock att samlaget ska ha skett frivilligt på kvinnans initiativ.

Som bevis för att en våldtäkt ska ha ägt rum beaktades ett intyg från en läkare om att hon ska ha haft en svullnad i underlivet efter händelsen, samt att mannen ska ha haft rispor av naglar på kroppen, som ska ha uppstått när kvinnan försvarat sig mot honom. Hon ska dessutom ha berättat om händelsen för flera syskon.

Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt. Han dömdes dessutom för flera fall av misshandel och fridskränkning.

Hovrätten gjorde en motsatt bedömning

Fallet överklagades till Hovrätten som gjorde en annorlunda bedömning. Hovrätten ansåg att kvinnans berättelse om misshandeln var osammanhängande och att hon inte kunna berättat något spontant om händelserna utan hela tiden utgått från fotografier när hon berättat. Dessutom fanns det ett flertal motsägelser i hennes berättelse om misshandlarna och fridskränkningarna.

Även när det handlar om våldtäkterna så gjorde hovrätten en annan bedömning. Man ansåg att kvinnans berättelse var osammanhängande och att man dessutom inte helt kan bortse från hennes ”komplicerade personlighet”.

Detta förtydligar rätten genom att peka på att hon överdrivit sina vittnesmål. Bland annat påpekade rätten att det var svårt att tro på hennes berättelse att mannen försökt penetrera henne genom kläderna och att detta skulle ha orsakat sådan smärta att hon gallskrikit.

Dessutom ansåg rätten att de övriga vittnesmålen till kvinnans fördel hade ett lägre bevisvärde än vad tingsrätten hade bedömt. Bland annat därför att dessa personer inte känt till att kvinnan hade skickat tusentals sms till mannen – med såväl hotelser som kärleksförklaringar. Och man ansåg även att läkarintygen inte var tillräckliga för att bevisa att en våldtäkt hade begåtts. Därför frikände hovrätten mannen från våldtäktsanklagelsen. Ett av hovrättsråden var dock skiljaktig och ansåg att tingsrättens dom skulle fastställas.

Mannen dömdes till slut endast för ett hemfridsbrott med påföljden dagsböter.

Kompetent rättslig hjälp
14 Mar 2019