#metoo | Anmälningar av våldtäkter ökade efter hashtaggen

#metoo-kampanjen drog igång efter ett flertal anklagelser om våldtäkt och sexuella trakasserier mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein. Går det redan att se några tecken på att kampanjen har påverkat antalet anmälda våldtäkter?

 

Givetvis är det för tidigt att dra några större slutsatser efter så pass kort tid, men vissa möjliga indikationer kan man redan spåra. Exempelvis var antalet anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden högre under oktober 2017 var högre än samma månad 2016. Men som sagt, det är svårt att avgöra vilken verkan #metoo har haft i den ökningen.

Under oktober 2017 anmäldes 577 våldtäkter och 935 fall av sexuelle ofredanden, en ökning med tre respektive 18 procent jämfört med den tidigare perioden. Dessa siffror är även högre än motsvarande från 2015. Jämför man med övriga 2017 så är det dock ingen ökning, allra flest anmälningar gjordes under vårmånaderna.

Djupanalys krävs innan man drar slutsatser

Polisens analytiker kommenterade denna statistik med att det kunde ha blivit färre anmälningar om #metoo inte hade dragit igång, men att det kräver en djupanalys av alla siffror som man ännu inte hunnit göra.

Många hoppas dock att #metoo ska ge stora förändringar på lång sikt. Inte minst att ansvaret för våldtäkter och andra övergrepp flyttas från offret till förövaren. Och att tystnaden som ofta omger dessa fall försvinner. Detta är något som expertisen ser som en röd tråd i de flesta berättelser om våldtäkt som de tar del av. Man hoppas att denna tystnadskultur ska luckras upp och att den kan leda till att fler brott anmäls.

Hopp om att sexualbrott prioriteras

Många inom rörelsen hoppas också på en prioritering av våldtäkt och andra former av sexualbrott. Mer resurser till utredningar av fallen är exempelvis en väg att gå.

#metoo startade hösten 2017 efter att New York Times publicerat den första historien om filmproducenten Harvey Weinsteins sexuella övergrepp, som han under decennier betalat kvinnor för att de skulle hålla tyst om dem.

#metoo-kampanjen startades sedan på Twitter och sociala medier översvämmades med kvinnors berättelser om sexuella övergrepp. Inte minst i Sverige har #metoo blivit stort och berättelserna har fortsatt att strömma ut i offentligheten.

Juridiskt stöd av högsta kvalitet
30 Jun 2018