Misstänkt för våldtäkt | Information inför polisförhör

När man är misstänkt för våldtäkt eller någon annan typ av brott så kommer man med all sannolikhet att förhöras av polisen. Här berättar vi lite om vad man som händer och vad man bör vara förberedd på inför ett polisförhör.

 

Om du är misstänkt för våldtäkt eller något annat brott så kallas du till polisförhör. Kallelsen kommer via brev eller telefon, men om du vägrar att infinna dig inom utsatt tid så kan du hämtas av polisen. Ibland kan personer hämtas till polisförhör även om det inte har utgått någon kallelse.

Du har rätt att veta vad du är misstänkt för

Om du är misstänkt för brott och bevisningen mot dig har en viss styrka så har du rätt till viss information om du kallas till förhör. Du har rätt att få information om vilken typ av brott du är misstänkt för. Glöm inte att man som misstänkt i stort sett alltid har rätt att bistås av en advokat vid polisförhör.

Det finns gränser för hur länge man får kvarhållas för förhör. Är den misstänkte inte anhållen eller häktad så kan vederbörande inte hållas kvar längre än sex timmar. För ungdomar gäller dock andra tidsgränser i vissa fall.

Det finns vissa tillfällen då man måste infinna sig till förhör, även om man inte är misstänkt eller inblandad på något annat sätt. Om du är på en plats där någon form av brott har begåtts så är du skyldig att svara på frågor när en polis frågar om det. Detta gäller även om du befinner i närheten av en brottsplats, där du kan ha varit vittne till något intressant för utredningen utan att veta om det. Men i dessa fall måste det handla om brott som ligger högt upp på straffskala, minst fyra års fängelse måste vara lägsta straff.

Polisen har rätt att föra med dig med tvång

Vad händer om du ändå vägrar att ställa upp på förhör? Först och främst måste då förhöret hållas på plats, om det inte bara handlar om att identifiera vem du är.

Det finns även tillfällen då förhöret av någon anledning inte kan hållas på platsen där en våldtäkt eller något annat brott har inträffat. Det kan vara att den förhörde riskerar att utsättas för påtryckningar eller riskerar att utsättas för hot. Då måste polisen först ge dig en ordentlig chans att följa med frivilligt till annan plats där förhöret kan genomföras under anonyma och lugna former. Om du vägrar att följa med så kan polisen tvinga dig, i värsta fall med våld.

Viktigt att ha en advokat med sig under polisförhör

Som vi redan berört ovan så bör man inte medverka på ett polisförhör utan advokat om man är misstänkt. Även om du har varit med om förhör tidigare så bör du ha ett juridiskt ombud med dig. Det kan alltid uppstå frågor och situationer där du kan behöva rådgöra med en juridiskt sakkunnig person. Se till att ha en advokat eller jurist med dig reda från början. Chansen att förhöret går till på ett korrekt sätt redan från start ökar om du har en advokat med dig hela vägen. Ett bra försvar grundläggs redan från början, redan innan du har delgetts misstanke av polisen.

Advokaten har också till uppgift att upplysa dig om dina rättigheter i den rättsliga processen. Glöm ej heller inte att polis och åklagare har en skyldighet att upplysa dig om dina rättigheter när du är misstänkt för våldtäkt eller något annat allvarligt brott.

Är du misstänkt för ett allvarligt brott? Vi kan hjälpa dig
18 Jan 2018