Ökat antal anmälda våldtäkter under 2018

Antalet anmälningar av våldtäkter ökade kraftigt under 2018, enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, som har offentliggjort sin senaste statistik.

 

Den nya statistiken visar på en uppseendeväckande stor ökning av antalet anmälda våldtäkter. Antalet anmälda fall av våldtäkt har ökat med åtta procent under 2018 jämfört med året innan. Det totala antalet anmälda våldtäkter var 7 840 under 2018. Även antalet anmälda våldtäkter mot barn ökade med stora siffror – hela 13 procent fler sådana våldtäkter anmäldes.

Osäkert om det rör sig om "dubbla" anmälningar av samma gärningsperson

Hur många av dessa våldtäkter som är anmälts av samma målsägande mot samma gärningsperson är inte säkert, men BRÅ kommenterar att ett par av fallen är av sådan karaktär. Hur flera våldtäkter med samma gärningsmän rapporteras av polisen påverkar statistiken, och det kan variera från år till år.

Men en sak som kan fastslås redan nu är att antalet anmälda våldtäkter har ökat under den senaste tioårsperioden. Totalt är den ökningen så stor som 33 procent.

Under denna period har såväl våldtäkter mot kvinnor och flickor samt de som drabbat män och pojkar ökat, med 36 respektive 4 procent.

Anledningen svår att slå fast

Vad ökningen i statistiken beror på går inte att säga med hundraprocentig säkerhet, men det är inte fastslaget att det bara handlar om ett ökat antal våldtäkter i samhället. En anledning till ökning kan bero på de ändringar i sexualbrottslagstiftningen som genomförts under senare år, vilket har lett till att fler gärningar än tidigare bedömts som våldtäkt. En högre anmälningsbenägenhet, inte minst efter metoo-rörelsen, kan vara en annan anledning. Det är dock svårt att fastslå exakt vad anledningarna till ökningen kan bestå av.

Antalet anmälningar har även ökat över hela linjen, det totala antalet anmälningar har alltså ökat. Under 2018 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott i Sverige. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2017.

Tryggt juridiskt stöd i svåra rättsfall
3 Feb 2019