Ökat antal våldtäkter på festivaler

Våldtäkter och sexuella övergrepp på festivaler har varit mycket omdiskuterat på senare år. Musikfestivaler som Bråvalla i Norrköping och olika stadsfestivaler har alla varit under luppen och diskussionsvågorna har gått höga. Vad ska man göra åt det? Information, fler vakter, övervakningskameror, helt mansfria festivaler? Allt som rör våldtäkt har hamnat i centrum i debatten under senare år, och den senaste tidens me too-debatt har inte ändrat på det.

Men hur ser de ut rent statistiskt? Hur vanligt är det med våldtäkt och sexuella övergrepp på svenska festivaler? Sanningen är dyster, en undersökning som Sveriges Radio genomförde tidigare i år en undersökning, då man granskade 31 festivaler.

En mörk bild

Undersökningen ger en mörk bild av situationen på festivalerna, i alla fall om man bedömer den efter antalet anmälda våldtäkter och övergrepp. Enligt granskningen har antalet anmälningar om våldtäkt ökat från 14 stycken 2016 till 20 år 2017. På en av Sveriges största och mest omtalade festivaler, Bråvalla utanför Norrköping, minskade dock antalet anmälningar till fyra, en mindre än förra året. Trots detta var Bråvalla den mest våldtäktsdrabbade av alla de undersökta festivalerna.

Talespersoner för polisen tror att de ökade anmälningarna kan ha flera orsaker. Delvis kan det förstås handla om att antalet övergrepp har ökat, men ändrade attityder kan också vara en orsak. Den stora uppmärksamheten kring dessa frågor kan mycket väl ha ökat anmälningsbenägenheten. Men undersökningen säger ingenting om orsakerna till anmälningarna, så det är mest spekulationer. Antalet brott behöver inte ha ökat, det kan också handla om ett minskat mörkertal.

Flera tänkbara åtgärder

Polisen pekar på flera åtgärder som skulle kunna minska våldtäkter och andra övergrepp i framtiden. En av dessa åtgärder skulle kunna vara utökad kameraövervakning, vilket skulle kunna få potentiella förövare att tänka att ”här är det nog ingen idé att begå ett brott”. En avskräckande åtgärd helt enkelt.

Samtidigt som antalet anmälningar för våldtäkt har ökat, så minskade anmälningarna om sexuella övergrepp jämfört med 2016. Förra året anmäldes 225 övergrepp mot årets 153 fall.

Hur många av dessa fall som har lett till vidare rättslig prövning framgår inte av statistiken.

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
13 Dec 2017