Samtyckeslagen har lett till högre straff för våldtäkt

Den omdiskuterade samtyckeslagen infördes i juli i år. Här kan du läsa mer om den hos oss. Nu visar det sig att den redan har haft effekt i några fall, där tingsrätten har valt att skärpa straffet genom att hänvisa till den nya lagen.

 

Det är Ekot i Sveriges Radio som rapporterat denna nyhet. Sedan juli 2018 är det som sagt olagligt att ha sex med en person som inte gett samtycke. Det har alltså gjort att personer kan dömas för våldtäkt i fall där det inte funnits samtycke.

I samband med detta har det även genomförts vissa andra ändringar i lagen. Bland annat har straffet för grov våldtäkt skärpts. Numera leder en grov våldtäkt till lägst fem års fängelse, innan ändringen var det fyra år. Straffet för en våldtäkt av normalgraden har varit minst två år och maximalt sex års fängelse. I praktiken har detta lett till att många dömda våldtäktsmän har fått minimistraffet och fått tillbringa runt två år i fängelse.

Höjt straff i några domar

Nu har dock straffen för våldtäkt höjts i ett par domar som har överklagats efter att den nya samtyckeslagen har trätt i kraft.

Tidigare ställdes krav på våld eller hot om våld eller att den våldtagna skulle ha befunnit sig i en så kallad ”särskilt utsatt situation”. Om dessa kriterier visar sig finnas kvar i brottsbeskrivningen så tror vissa experter att straffet rent generellt kommer att bli högre i och med samtyckeslagen. Regeringen införde dessutom två nya typer av oaktsamhetsbrott: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

Utnyttjande höjer straffet ytterligare

Ett exempel på detta är ett fall där en man dömdes till tre års fängelse. Expertis som har analyserat denna dom har tolkat den som att straffet ska vara två år enbart för att det inte har funnits samtycke. Om det dessutom har funnits ett hot eller någon form av otillbörligt utnyttjande när brottet har begåtts så drar det upp straffet ytterligare. En tydlig konsekvens av den nya lagen.

Granskningen av domarna som Sveriges Radio har gjort visar dock att samtyckeslagen inte har använts i fall det även har förekommit våld, hot om våld eller någon form av extra utsatt situation.

Innan lagen infördes så diskuterades fall där bevisläget varit osäkert och ord stått mot ord. Dessa scenarion har inte funnits i fallen som SR har granskat, och hur sådana fall påverkas av samtyckeslagen vet man inte någonting om ännu.

Kompetent juridisk hjälp i rätten
10 Oct 2018