Svår gränsdragning mellan våldtäkt och sexuellt tvång

Ibland kan gränsdragningen mellan våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp vara svår att göra. Här berättar vi om ett fall där det var oklart vilken handling det handlade om rent juridiskt.

Händelsen inträffade på en hemmafest en natt på försommaren 2013. Mannen var mycket berusad av alkohol och somnade i en fåtölj. Enligt mannens minnesbild hade han vaknat och upptäckt att han var ensam på festen. Han gick för att leta efter de andra festdeltagarna. I en gäststuga hittade han några andra, däribland en kvinna som var väldigt arg och försökte slå och sparka honom.

Kvinnan mindes helt annorlunda

Kvinnan hade helt andra minnesbilder av vad som hänt. Hon hade lagt sig på en soffa för att sova och vaknat av att hon känt någons fingrar i sitt underliv. Hon minns också att det ska ha varit den redan nämnda mannen. Hon upptäckte då att hon fått kläderna sönderklippta, såväl body, strumpbyxor och trosor. Hon flydde därefter till gäststugan för att ta skydd hos de andra gästerna. När sedan mannen kom till stugan blev hon hysteriskt arg och hoppade på honom med sparkar och slag.

Flera vittnen som var på festen bekräftar att kvinnan kom in i gäststugan och berättade vad som hänt. Ingen hade dock bevittnat själva händelsen.

Mannen förnekar att han skulle ha gjort något sexuellt mot kvinnan och påstod dessutom att han när det hela ska ha hänt ska ha varit hårt medicinerad och därför saknat sexualdrift.

Kvinnan mest trovärdig

Fallet anmäldes och kvinnan bedömdes som mest trovärdig i både tingsrätten och hovrätten. Dessutom gick det inte att förneka att hennes kläder var sönderklippta. Båda domstolarna ansåg det vara styrkt att mannen genomfört de sexuella handlingarna mot kvinnan, som dessutom ska ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Men vilken sexuell handling hade mannen egentligen utsatt kvinnan för, våldtäkt eller sexuellt tvång? Tingsrätten gick på kvinnans linje. Hon hade känt mannens fingrar i underlivet, mannen dömdes därför för våldtäkt.

Osäkert om det skedde penetrering

Även hovrätten ansåg att kvinnan berättelse om fingrarna var trovärdig. Skillnaden var att den högre instansen tyckte att hon var osäker om det hade skett någon penetration, det vill säga om mannen hade tryckt in sina fingrar. Man ansåg att bevisen för att penetration hade skett var alltför svaga.

Den ytligt sett lilla skillnaden blev betydelsefull. Hovrätten ändrade domen från våldtäkt till sexuellt tvång. Sexuellt tvång kräver ”sexuell handling” medan våldtäkt dessutom kräver att det ska ha handlat om samlag eller "händelse som går att likna vid samlag". Detta gjorde att mannen inte kunde dömas för våldtäkt. Mannens straff kortades därför från 2 år till 8 månaders fängelse.

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
7 Dec 2017