Utnyttjade funktionshindrad - dömd till fängelse för våldtäkt

En man dömdes för två år och åtta månaders fängelse för att ha våldtagit en funktionsnedsatt kvinna. Tingsrätten ansåg denna våldtäkt särskilt allvarlig eftersom kvinnan inte kunde värna sin sexuella integritet.

 

Mannen var bekant med kvinnan som har en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Enligt läkare kunde kvinnans intellektuella nivå jämföras med ett åttaårigt barn. Kvinnan berättade att mannen under vintern 2018 hade haft samlag mot hennes vilja vid flera tillfällen. En gång våldtog han kvinnan i hans hem, vid ett annat tillfälle i hennes eget boende.

Varit inne på porrsidor

Mannen nekade dock till gärningen och hävdade att kvinnan varit inne på porrsidor på sin smartphone och varit allmänt sexfixerad. Åklagaren visade på bilder bland annat på kvinnans könsorgan som polisen hittade i mannens telefon. Dessutom åberopades vittnesmål från personalen på boendet som påpekat att kvinnan hade varit upprörd och duschat väldigt länge. Kvinnan hade dessutom berättat för personalen att hon hade fått spela tv-spel hos mannen i utbyte mot att de tog på varandra.

Tingsrätten konstaterade att kvinnans uppgifter inte stämde i flera avseenden varför de skulle bedömas med försiktighet. Tingsrätten fann dock att det inte fanns skäl att tvivla på kvinnans uppgifter om mannen.

Ställt utom rimligt tvivel

Rätten fann därför att det var ställt utom allt rimligt tvivel att mannen genomfört vaginalt samlag och annan sexuell handling genom att föra in fingrar i kvinnans vagina vid de tidigare nämnda två tillfällena.

På grund av kvinnans funktionsnedsättning fastslog tingsrätten att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation och saknar förmåga att försvara sin sexuella integritet. Därför ansåg rätten att mannen utnyttjat kvinnans funktionsnedsättning.

Mannen dömdes för två fall av våldtäkt. Påföljden blev fängelse i två år och åtta månader och mannen ålades dessutom att betala 140 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Källa: Dagens juridik 

Advokater med stor vana av känsliga rättsfall
25 Apr 2019