Våldtäkt – vad är det?

Vad är egentligen en våldtäkt? Här berättar vi mer om vad som ingår i definitionen.

Våldtäkt är flera saker. Den vanligaste definitionen, och det vi i de flesta fall tänker på när vi hör ordet, är när en person tvingar sig till samlag genom våld eller hot. Men våldtäkt kan också vara när någon tvingar en annan person tåla eller utföra en sexuell handling som är så allvarlig att den kan likställas eller jämföras med samlag. I våldtäktsdefinitionen ingår följande handlingar: samlag (vaginalt och oralt), oralsex samt att ha fört in föremål eller fingrar i en annan persons vagina eller analöppning.

Särskilt utsatt situation en viktig aspekt

Befinner sig den drabbade i en särskilt utsatt situation så kan samlag eller andra kränkningar som ovan så räknas det som våldtäkt. Exempel på detta är när en person är alkoholpåverkad eller drogad, medvetslös, i sovande tillstånd, påverkad av någon form av psykisk störning eller med tanke på omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Både män och kvinnor kan bli våldtagna, men statistiken visar att kvinnor är betydligt mer utsatta än män.

Vem är det egentligen som våldtar. All erfarenhet och statistik pekar på att det är vanligast att våldtäkter begås inomhus och att förövaren är någon som offret känner. Detta gör att det i vissa fall kan vara svårt att definiera det som en våldtäkt, då förövaren kan vara någon som man har ett förhållande med, tycker om eller känner som en vän.

Svårt att förstå vad som hänt

Det finns flera fall där det kan vara svårt att inse att man har utsatts för en våldtäkt. Exempelvis i fall där man först har velat genomföra ett samlag men sedan ångrat sig. Det är vanligt att personer som blir utsatta inte skriker eller gör något motstånd. Detta kallas freeze och är ett vanligt fenomen i samband med våldtäkter, och kan ofta leda till svåra skuldkänslor och att den drabbade ifrågasätter om det verkligen handlar om att man blivit våldtagen.

I media och i samtal runt lunchbordet på jobbet är det överfallsvåldtäkter, det vill säga utomhusvåldtäkter utförda av okända personer, som är mest omtalade. Men de är inte lika vanliga som våldtäkter i hemmet. Trots detta är det överfallsvåldtäkter som merparten av Sveriges kvinnor oroar sig för. Det är också dessa överfall som leder till att många kvinnor och tjejer är rädda för att vara ute ensamma på kvällar och nätter. Detta har i mycket stor utsträckning samman med den bild av våldtäkter som kommer fram i våra medier.

Reaktionerna varierar mycket

Reaktioner på våldtäkt varierar i väldigt hög grad. Rädsla, chock och förvirring är känslor som är vanliga vid denna form av övergrepp. Tyvärr är det också mycket vanligt att den utsatta lägger skuld och ansvar för övergreppet på sig själv. Många försöker också lägga händelserna bakom sig och leva vidare som inget har hänt. Det är också vanligt att reaktioner, som ångest och ilska, kan komma långt efter själva händelsen. I vissa fall kan reaktionen dröja i åratal.

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
5 Dec 2017