Våldtäkt eller sexuellt ofredande | Brottsrubricering | Prejudikat

Ibland kan det vara svårt att skilja på våldtäkt och sexuellt ofredande. Här tittar vi på ett exempelfall som visar på skillnaderna mellan de två brottsrubriceringarna.

 

Fallet handlar om en gift kvinna som en dag säger till sin man att hon vill skiljas. Natten samma dag väcks hon av maken som har tagit av henne trosorna och utövar oralsex på henne. Hon knuffar undan mannen, som dock inte avslutar övergreppet och hotar henne genom att säga ”jag släpper dig aldrig”. Kvinnan lyckas dock komma undan den hotfulla situationen.

Frågan är om detta fall faller under sexuellt ofredande eller våldtäkt?

Våldtäkt regleras i brottsbalken

Brottet våldtäkt är reglerat i brottsbalken, närmare bestämt kapitel 6 paragraf 1. Om ett brott ska hamna under denna paragraf finns det vissa specifika rekvisit som måste uppfyllas. Det måste dels röra sig om samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförliga med samlag.

När denna lag skrevs så beskrev man propositionen från regeringen ett antal exempel, typfall som normalt skulle kunna beskrivas som jämförlig med samlag. Detta skulle alltså vägleda domstolen.

Orala samlag är ett av dessa typfall från propositionen. Exakt vad som menas med detta är inte helt klart, men det är mycket tänkbart att situationen som beskrivs ovan faller under detta. Mannen utövade ju i fallet ovan oralsex på den sovande kvinnan.

Hjälplöst tillstånd

Paragrafen fortsätter dessutom med ett andra stycke som har väsentlig betydelse. Där står det att man även att om förövaren genom att utföra samma sexuella handling som ovan även otillbörligt utnyttjar att offret på grund av sömn befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Exemplet som beskrivs ovan passar onekligen in i denna andra paragraf.

Dessa bestämmelser är ganska nya och det är därför svårt att hitta prejudikat, det vill säga hur domstolar har dömt och resonerat i tidigare fall. Det kan bland annat bero en del på övriga omständigheter, exempelvis vilken karaktär själva oralsexet hade. Handlar det om en upprepad penetration med munnen så ökar chansen att det ska bedömas som våldtäkt. Detta gäller även om mannen fortsatte även efter att kvinnan har vaknat.

Troligt med våldtäktsdom i detta fall

Det är alltså ganska troligt att en domstol skulle rubricera detta som våldtäkt. Dock en mindre grov sådan med stöd av tredje stycket i det ovan nämnda kapitlet. Så blev exempelvis utgången i ett fall från ett antal år tillbaka där en man väcktes av att en kvinna penetrerade henne med fingrarna.

Hur som helst rör det sig i alla fall minst om sexuellt tvång, ett brott som kan ge fängelse i upp till två år.

Erfarna advokater som skapar trygghet i svåra situationer
8 Aug 2018