Våldtäkt

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Våldtäkt | Ensamkommande män utvisas efter dom

En man som kom som ensamkommande till Sverige kan utvisas efter att han dömts för våldtäkt mot en annan man. Det slås hovrätten fast.

 

Här är bakgrunden till detta uppmärksammade fall: Den unge mannen, som idag är 18 år gammal, kom som ensamkommande till Sverige från Afghanistan och sökte asyl här. Men han hamnade ganska snart i problem. Tillsammans med en annan man i samma ålder så åtalades han vid en tingsrätt i västra Sverige för att ha våldtagit en man på ett HVB-hem. Offret har en funktionsnedsättning och ska dessutom ha våldtagits av de båda männen vid flera tillfällen.

De båda åtalade männen nekade till brott. Men tingsrätten gick på åklagarens linje och slog fast att de var skyldiga. Bevisen höll för en fällande dom. Rättens resonemang gick ut på att den våldtagne mannen på grund av sin funktionsnedsättning hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Han hade ”likt ett barn inte kunnat freda sig”, och de båda männen hade utnyttjat detta.

Dömdes till ungdomsvård

Den ena mannen, som var 16 år gammal vid tillfället när våldtäkten skedde, dömdes till ungdomsvård. Socialtjänsten lade upp en plan för denna vård. Den andra mannen som var ett år äldre vid brottstillfället, det vill säga 17 år, dömdes till sju månaders sluten ungdomsvård.

Båda dömdes dessutom att betala skadestånd till mannen. 225 000 kronor var fastställdes summan till. Domen överklagades till Hovrätten som skärpte straffet till åtta månaders utvisning för en av de två männen. De båda männen ska dessutom utvisas från Sverige under fem år.

Den ena mannen har under tiden i häktet mått mycket dåligt psykiskt och ska ha försökt ta livet av sig. Trots detta anser hovrätten att det inte föreligger några medicinska skäl för verkställighet av utvisningen.

Den utvisningshotade och mannen har dessutom berättat att han ska vara homosexuell. Han ska ha berättat redan i sin asylansökan att han är homosexuell, något som ha ska ha upptäckt redan när han lekte med andra pojkar som sjuåring.

Svårt att göra en bedömning

Hovrätten konstaterar att det inte går att göra en bedömning av om det föreligger några hinder att verkställa utvisningen baserat på mannen egna uppgifter. Migrationsverket anser att det inre går att ta ställning till om mannens åberopade skyddsskäl är sannolika eller tillräckliga. Myndigheten anser att faller måste blir helt färdigutrett innan man kan ta ställning i den frågan.

Hovrätten anser dock att mannen har lämnar vaga och knapphändiga uppgifter om sin homosexualitet.

Även den andre mannen har mått dåligt sedan beskedet och bland annat skurit sig. Trots detta beslutar hovrätten att även han ska utvisas i fem år.

Ett av råden i Hovrätten var skiljaktigt och ville inte att de båda männen ska utvisas till vad man anser vara en osäker framtid i det hårt krigsdrabbade Afghanistan.

Kompetent och erfaren juridisk hjälp.
15 mar 2018