Våldtäkt | Ensamkommande män utvisas efter dom

En man som kom som ensamkommande till Sverige kan utvisas efter att han dömts för våldtäkt mot en annan man. Det slår hovrätten fast.

 

Här är bakgrunden till detta uppmärksammade fall: Den unge mannen, som idag är 18 år gammal, kom som ensamkommande till Sverige från Afghanistan och sökte asyl här. Mannen hamnade ganska snart i problem. Tillsammans med en annan man i samma ålder så åtalades han vid en tingsrätt i västra Sverige för att ha våldtagit en man på ett HVB-hem. Offret har en funktionsnedsättning och ska dessutom ha våldtagits av de båda männen vid flera tillfällen.

De båda åtalade männen nekade till brott. Men tingsrätten gick på åklagarens linje och slog fast att de var skyldiga. Bevisen höll för en fällande dom. Rättens resonemang gick ut på att den våldtagne mannen på grund av sin funktionsnedsättning hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Han hade ”likt ett barn inte kunnat freda sig”, och de båda männen hade utnyttjat detta.

Dömdes till ungdomsvård

Den ena mannen, som var 16 år gammal vid tillfället när våldtäkten skedde, dömdes till ungdomsvård. Socialtjänsten lade upp en plan för denna vård. Den andra mannen som var ett år äldre vid brottstillfället, det vill säga 17 år, dömdes till sju månaders sluten ungdomsvård.

Båda dömdes dessutom att betala skadestånd om 225 000 kronor till mannen. Domen överklagades till Hovrätten som skärpte straffet till åtta månaders fängelse för en av männen. De båda männen ska dessutom utvisas från Sverige med förbud om att återvända under fem års tid.

Den ena mannen har under tiden i häktet mått mycket dåligt psykiskt och ska ha försökt ta livet av sig. Trots detta anser hovrätten att det inte föreligger några medicinska skäl för verkställighet av utvisningen.

Svårt att göra en bedömning

Den utvisningshotade och mannen hade berättat att han ska vara homosexuell. Han ska ha berättat om detta redan i samband med asylansökan varvid han redogjorde för att han kommit underfund med sin sexuella läggning redan när han lekte med andra pojkar som sjuåring.

Hovrätten konstaterade dock att det inte går att göra en bedömning av om det föreligger några hinder att verkställa utvisningen baserat på mannen egna uppgifter. Migrationsverket ansåg att det inte gick att ta ställning till om mannens åberopade skyddsskäl är sannolika eller tillräckliga. Myndigheten ansåg därför att fallet måste blir helt färdigutrett innan man kan ta ställning i den frågan.

Hovrätten ansåg dock att mannen hade lämnat vaga och knapphändiga uppgifter om sin homosexualitet.

Även den andre mannen har mått dåligt sedan beskedet och bland annat skurit sig. Trots detta beslutade hovrätten att även han ska utvisas i fem år.

Kompetent och erfaren juridisk hjälp
15 Mar 2018