Våldtäkt | Förtal | Anklagelse på sociala medier

En person anklagas för våldtäkt, men ingen polisanmälan görs. I stället sprids ett rykte om våldtäkten. Här går vi igenom om det kan räknas som förtal att sprida ett sådant rykte.

 

När ett rykte om en påstådd våldtäkt sprids hamnar den anklagade personen i en mycket svår situation som är svår att få ordning på, men här ska vi göra ett försök att reda ut begreppen.

Alla lagar som reglerar brott finns i Brottsbalken. Våldtäkt är ett brott, och dessutom ett allvarligt sådant. Att utpeka en person som våldtäktsman eller någon annan form av brottsling kan innebära att man gör sig skyldig till förtal. Men för att det ska kunna kategoriseras som förtal krävs det att uttalanden är gjort med syftet att utsätta den utpekade för missaktning hos andra personer. En anklagelse om våldtäkt utsätter med stor säkerhet den utpekade för missaktning. Om anklagelsen dessutom sprids ut på sociala medier så kan den nå många och gör kanske att personen måste gå under jorden. Att lägga ut anklagelser om våldtäkt på Facebook, Instagram, Twitter eller någon annan social kanal på webben kan definitivt räknas som förtal. Dessutom kan en sådan anklagelse få en snabb och stor spridning på kort tid och orsaka stora problem för den anklagade.

Det finns undantag som ger rätt till utpekanden

Det finns dock en del undantag som gör att det kan vara tillåtet att uttala sig om att en person har begått ett brott. Dessa undantag är vid tillfällen när man är skyldig att uttala sig, om det är försvarligt och att man har skälig grund för dem. När detta är uppfyllt är svårt att avgöra och måste bestämmas från fall till fall.

För att en anklagelse om våldtäkt ska vara tillåten och inte betecknas som förtal så måste den alltså vara sann, ha skälig grund och vara försvarligt. Dessa undantag finns till av några olika skäl. Det kan handla om att man varnar andra personer som råkar ut för exempelvis en våldtäkt från en utpekad gärningsman.

Den drabbade har rätt att anmäla förtal

Huvudregeln är att det är personen som har blivit utsatt för brottet som har rätt att anmäla, i dessa fall alltså personen som har blivit offentligt anklagad för våldtäkt. Om den anklagade personen är under 18 år så kan en åklagare väcka åtal. Men då ska det anses vara påkallat ur allmän synpunkt.

Källa: lawline. se 

Juridisk kompetens som ger dig rättslig trygghet
20 Apr 2018