Våldtäkt | Hovrätten friade två pojkar för våldtäkt

Här berättar vi om ett fall där två 17-åringar fälldes för våldtäkt i tingsrätten för att sedan frias i Hovrätten på grund av att rätten ansåg att flickan inte ansetts ha befunnit sig i en så kallad särskilt utsatt situation.

Flickan har berättat att hon blev så berusad under festen att hon kräkts för att sedan ha lagt sig i en säng för att sova i några timmar.

Åtalades efter händelser på fest

De två pojkarna åtalades vid Göteborgs tingsrätt för en grov våldtäkt som ska ha inträffat på en fest under våren 2017.

När flickan sov hade en av de båda 17-åringarna kommit in i rummet och genomfört ett samlag med flickan, som berättade att hon inte visste vad hon skulle göra och att hon låg helt stilla och lät våldtäkten inträffa. Därefter hade den andre pojken kommit in i rummet och genomfört ett samlag med flickan, nu framför ett antal andra kompisar. Flickan berättade att hon försökte ta sig därifrån men att hon inte hade några krafter. Hon mindes också att samlagen hade orsakat smärta. Dessutom dokumenterades en skada i hennes underliv.

Fick sällskap och åkte hem

Efteråt fick hon sällskap av en väninna som berättade att deras buss snart skulle gå. Detta gav flickan nya krafter och hon kunde lämna lägenheten av egna krafter.

Pojkarna medgav att samlaget hade genomförts, men att flickan hade varit aktiv och dessutom initierat samlagen.

Tingsrätten ansåg att flickan var trovärdig och tillförlitlig i sina uppgifter och att det var uppenbart att pojkarna hade utfört samlagen mot hennes vilja. Illamåendet och berusningen hade dessutom försatt henne i en utsatt situation, enligt tingsrätten.

Dömdes för våldtäkt i tingsrätten

Båda pojkarna dömdes, för våldtäkt respektive grov våldtäkt. Att den andre pojken dömdes för den allvarligare graden av våldtäkt var att han visste att flickan redan hade genomgått ett samlag. Pojkarna dömdes till sluten ungdomsvård och 170 000 kronor i skadestånd.

Domen överklagades till hovrätten, som friade pojkarna helt. Rätten ansåg att det fanns omständigheter som tydde på flickan hade utsatts för sexuella övergrepp, men också att det fanns saker som pekade på motsatsen.

En av de motsägelsefulla uppgifterna kom från en inspelning som gjort strax efter händelserna, utan att pojkarna visste om att de skulle spelas in. Där ska de ha ondgjort sig över att flickan först velat ha samlag för att sedan ändra sig. Att pojkarna inte visste om att de spelades in sågs som viktigt av hovrätten. Hovrätten hävdade dessutom att flickans alkoholintag hade varit ”tämligen beskedligt” och att illamåendet bör ha begränsad betydelse när man bedömer om flickan hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Ansågs inte befinna sig i utsatt situation

Hovrätten pekade också på att det under det andra samlaget hade befunnit sig ett antal andra personer i rummet – bland annat en flicka som var helt opåverkad av alkohol. På grund av detta ansåg man att flickan inte kunde sägas vara utlämnad eller saknat möjligheter att agera.

Sammantaget ansåg hovrätten inte att flickan hade befunnit sig i en så utsatt situation som krävts för att pojkarna skulle kunna fällas för våldtäkt. Därför friades de helt och hållet.

Källa: Dagens juridik. 

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
23 Jan 2018