Våldtäkt i sömnen | Sexsomni | Allt fler män frias

Allt fler misstänkta våldtäktsmän skyller på att de begår våldtäkter i sömnen, och det händer att de frias. Nu kritiseras flera sådana fall av expertis.

 

På senare år har allt fler våldtäktsanklagade män försvarat sig med att övergreppet begåtts i sömnen. Därför ska det inte ha funnits något uppsåt att begå brott. I ett antal uppmärksammade fall har även detta lett till friande domar.

Sveriges Radio har granskat ett antal sådana här fall som har inträffat under senare år. I tio av 18 fall har den åtalade friats. I fem av dessa fall har den omständighet att man inte har kunnat bevisa att gärningsmannen sovit under övergreppet varit det enda skälet till frikännandet.

En tydlig trend i svenska domstolar

Juridiska experter har noterat att dessa invändningar är en tydlig trend i svenska domstolar. Det finns en oro för att utgången i dessa fall är så varierad, och att det är väldigt oförutsägbart hur sömnförklaringen uppfattas i domstolarna. Denna osäkerhet hotar rättssäkerheten, enligt flera rättsliga experter. Det kan helt enkelt leda till att oskyldiga kan fällas och skyldiga kan gå fri, på felaktiga grunder.

Experter på sexsomni, alltså beteendet att ha sex i sömnen, är mycket kritiska till dessa domar för våldtäkt. Att ha sex i sömnen är nämligen i praktiken omöjligt.

En av de ledande amerikanska experterna på området, Carlos Schenk på University of Minnesota, är en av de som riktat stark kritik mot dessa domar. Han menar att det i många av de uppmärksammade fallen inte finns något som överhuvudtaget stämmer ihop med äkta sexsomni.

En specifik sömnstörning

Vad är då sexsomni? Jo, det är en specifik sömnstörning som drabbar ytterst få personer. Beteendet är i de allra flesta fall återkommande och sker inte bara en enstaka gång.

Schenk tycker att ett fall i studien är särskilt uppseendeväckande. Det handlar om ett fall där en kvinna utsätts för en våldtäkt. Hon vaknade när hon blev våldtagen av en person som sov i samma rum som henne. Enligt Schenk passar detta fall överhuvudtaget inte in på att ha sex i sömnen, sexsomni. Det finns heller inga andra händelser av sexsomni eller andra dokumenterade sömnstörningar hos gärningspersonen.

I ett annat fall vaknade en kvinna med en man som hade sex med henne. Mannen åtalades för våldtäkt men friades efter att rätten inte kunnat utesluta att övergreppet hade skett i sömnen. Även detta fall ifrågasätts av Schenk. Visserligen finns det andra detaljer som kan rättfärdiga ett friande. Men han anser inte att det finns något som tyder på att mannen hade sexsomni. Däremot fanns det mycket som stödde att mannen ska ha varit berusad.

Källa: svt.se

Advokater med stor erfarenhet av känsliga rättsfall
5 Sep 2018