Våldtäkt | Man dömdes för våldtäkt mot barn över nätet

Här berättar om ett rättsfall som är unikt i Sverige. En man fälldes för våldtäkt utan att ens ha träffat sina offer, första gången detta händer i svensk rättshistoria.

 

OBS! Vi varnar här känsliga läsare för ytterst obehagligt innehåll.

En 41-årig man åtalades vid tingsrätten i Uppsala för flera sexuella övergrepp mot barn som skett via internet, berättar Dagens Juridik.  Det handlade om totalt 27 barn, som alla hade utsatts för handlingar som följt ett speciellt mönster. Mannen hade på ett allvarligt sätt hotat barnen och deras familjer med syftet att få dem att begå sexuella handlingar på sig själva och spela in dem eller sända dem live på nätet.

Åklagaren krävde våldtäktsrubricering

Åklagaren begärde att ett stort antal av 41-åringens gärningar skulle rubriceras som våldtäkt mot barn eller våldtäkt – trots att allt har skett över nätet och att gärningsmannen inte träffat några av offren i fysisk mening. Tingsrätten gick dock till en större del i en annan riktning och bedömde merparten av gärningarna som grovt sexuellt övergrepp mot barn eller i vissa fall sexuellt tvång.

I några av fallen gjorde dock rätten en annan bedömning. De ansågs innefatta så allvarliga kränkningar att de nådde upp till gränsen för våldtäkt. Det handlar bland annat om några fall där barn tvingats utföra sexuella handlingar med hundar. Även ett specifikt fall där ett barn tvingats utföra sexuella handlingar på ett annat barn ansåg rätten föll under rubriceringen våldtäkt.

Övergrepp mot barn betraktas som grova

I det sistnämnda fallet utsattes det mindre barnet för en våldtäkt. Men eftersom det var den åtalade 41-åringen som drev på och talade om för det äldre barnet hur det skulle göra så ansåg man att han kunde dömas för våldtäkt trots att han inte hade varit närvarande i fysisk mening.

Rätten bedömer dessutom generellt att alla våldtäkter mot barn under 15 år ska betraktas som grova – detta motiveras främst med att barnen har hotats. 41-åringen dömdes dessutom för grovt barnpornografibrott eftersom han har sparat filmerna på sig egen dator.

Ingen psykisk störning

Mannen genomgick rättspsykiatrisk undersökning som kom fram till att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Tingsrätten fastslog därför att han ska dömas till fängelse.

De fyra fallen där mannen dömdes för grov våldtäkt mot barn hade det högsta straffvärdet. Men mannen dömdes dessutom för en våldtäkt och hela tolv grova sexuella övergrepp mot barn. Han dömdes till tio års fängelse och ska dessutom betala sammanlagt 1,1 miljoner kronor i skadestånd till de drabbade barnens familjer.

Kompetent rättsligt stöd
14 Feb 2018