Män frikändes från grov våldtäkt

Här berättar vi om ett fall där tre åtalade män frikändes från åtal om grov våldtäkt trots att mycket tydde på att kvinnan utsatts för sexuella övergrepp.

 

En kvinna grälade med sin pojkvän i mars 2016. Efter det uppslitande grälet så följde hon med tre andra män hem från en krog. Hon hade sedan sex med männen i lägenheten, trots att bara kände två av dem ytligt.

Dagen efter, tidigt på morgonen, talade kvinnan i telefon med sin mamma. Kvinnan var mycket skakad och upprörd och sade till mamman att hon hade blivit utsatt för en gruppvåldtäkt.

Kvinnan hade kraftiga smärtor

Händelsen polisanmäldes. På Södersjukhuset kunde man konstatera att kvinnan hade rejäla smärtor i underlivet och ändtarmen. Hon hade dessutom flera synliga skador i underlivet och missfärgningar på benet. De tre männen åtalades i tingsrätten för grov våldtäkt.

Åklagaren framhöll att de tillsammans hade tvingat kvinnan till samlag. De hade hållit fast henne, tagit stryptag och tvingat henne att ta kokain. Kvinnan skulle också ha svimmat några gånger på grund av den brutala behandlingen som hon utsattes för.

Rubriceras som grov våldtäkt

De omfattande skadorna och faktumet att hon utsatts för ett flertal övergrepp från flera personer var orsaken till varför åklagaren rubricerade brottet som grov våldtäkt.

De tre männen nekade till brott och påstod att det sexuella umgänget skett i samtycke.

Tingsrätten påpekade att det saknades vittnen och att de inblandades trovärdighet därför skulle vara avgörande för utfallet. Enligt tingsrätten hade kvinnan till stora delar lämnat en utförligt och detaljerad historia. Man tyckte att hon framstod som trovärdig. Men rätten påpekade också att det fanns tveksamheter i hennes historia. Den var inte helt logisk, den innefattade en del felaktigheter och hon var tveksam till vissa delar. Dessutom konstaterade man att det inte fanns några skador som gav stöd till kvinnans berättelse om flera stryptag.

Flera minnesluckor

Rätten påpekade också att hon hade ett flertal minnesluckor som täckte stora delar av den aktuella kvällen. Hennes berättelse blev därför lite rörig, utan sammanhang och med viss brist på logik, ansåg rätten.

Enligt vittnesuppgifter ska kvinnan inte heller ha varit så berusad att hon ska ha varit i ett så kallad särskilt utsatt tillstånd.

Tingsrätten fastslog därför att kvinnans berättelse inte kunde sägas vara fullt trovärdig. Man ansåg att det inte kunde uteslutas att samlaget hade börjat som något frivilligt som sedan urartat och gått över till något annat som kvinnan inte ville vara med om. Man resonerade även om att hon i efterhand kan ha blivit förtvivlad över sitt agerande för att hon ska ha fått dåligt samvete mot sin familj.

Männens berättelse gick inte att avfärda

Rätten ansåg inte heller att de tre männens berättelser kunde avfärdas, deras berättelse sågs om detaljerade och trovärdiga, även om de inte var hundra procent samstämmiga.

Kvinnans berättelse ansåg därför inte tillräckligt starkt för att ligga till grund för en fällande dom trots att hennes skador och handlande talade för att hon kunde ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Därför friades männen. Två av nämndemännen var dock skiljaktiga och ville att männen skulle dömas för grov våldtäkt.

Ett helhjärtat engagemang för dig som blivit utsatt
30 Apr 2018