Våldtäkt mot barn | Straffrabatt | Asperationsprincipen

Riksåklagaren yrkade på att Högsta Domstolen skulle pröva den så kallade mängdrabatten för upprepade våldtäkter mot barn, men HD sade nej.

 

Fallet i fråga handlar om två bröder som dömdes för många grova sexbrott mot barn, inkluderat våldtäkt. Åtalet omfattande över 1500 övergrepp, varav en del dessutom hade filmats.

Den ena brodern dömdes i en tingsrätt i norra Sverige till 14 års fängelse för brott riktade mot fem olika barn. Han dömdes bland annat för över 580 fall av grov våldtäkt mot barn. Den andra brodern dömdes till tolv års fängelse för övergrepp mot fyra barn, däribland 501 fall av grov våldtäkt mot barn. Båda dömdes också för ett flertal fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn och grovt barnpornografibrott.

Nio respektive sju års fängelse

Fallet överklagades till hovrätten, som gjorde en annan bedömning än hovrätten och sänkte männens straff till nio respektive sju års fängelse.

Här använde sig hovrätten av den så kallade asperationsprincipen – i dagligt tal kallad mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet. Den principen bygger på att det allvarligaste brottet bedöms efter det fulla straffvärdet medan de resterande brottens straffvärde minskas enligt en speciellt framtagen skala.

Riksåklagaren reagerade starkt på straffrabatten i fallet ovan. Han ansåg att hovrättens bedömning var fel och ville ha prövning av fallet i Sveriges högsta rättsliga instans, HD.

RÅ: för få brott vägdes in

Han ansåg att endast ett fåtal av de hundratals grova brotten hade vägts in, många av dem med mycket höga straffvärden. RÅ tyckte dessutom att alla de försvårande omständigheterna som fanns kring brödernas övergrepp ignorerades, samt att det systematiska sättet som bröderna utförde den stora mängden övergrepp på inte fick något som helst genomslag vid hovrättens straffbedömning. 

Riksåklagaren ansåg att allvaret i brotten samt de många olika offren borde ha lett till maxstraff. Rättsläget var helt enkelt oklart enligt RÅ, som vill ha en överprövning som skulle skapa generella principer för straffbedömningen i den här typen av fall med ett stort antal grova brott. Principer som enligt RÅ saknas i dagens läge.

HD sade dock nej till en överprövning och fastslog hovrättens dom mot de båda bröderna. 

Vi svarar på dina rättsliga frågor
11 Sep 2018