Våldtäkt och etnicitet | Utlandsfödda överrepresenterade i granskning

Etnicitet bland män som dömts för våldtäkt är en kontroversiell fråga där det funnits liten forskning fram till nu. Men nu har SVT gjort en granskning, som vi berättar kort om här.

 

Uppdrag Granskning har kartlagt alla som har dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Sammanlagt ingår 843 män i granskningen. Några trender är tydliga: männen har i många fall varit påverkade av narkotika, har ofta låg utbildningsnivå, och en tredjedel har dömts för andra brott. 58 procent av de dömda männen är dessutom födda utomlands.

Genom åren har det gjorts flera studier som visat att utlandsfödda är överrepresenterade när det handlar om våldtäkter, men det är fortfarande ont om forskning som talar om orsakerna.

Flera detaljer ur undersökningen:

• Om man väljer att fokusera på så kallade överfallsvåldtäkter, både försök och fullbordade, så är överrepresentationen ännu större. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land, och 40 procent av dessa har varit i Sverige en kort tid, ett år eller mindre.

• Över hälften av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa – 427 av 843. Närmare 40 procent är födda i Mellanöstern eller Afrika. När det handlar om överfallsvåldtäkter är 97 av 129 av de dömda födda utanför Europa.

Endast dömda gärningsmän kartlagda

SVT:s kartläggning gäller dock endast gärningsmän som har dömts. Detta är bara en liten del av alla som anmäls för våldtäkt, och en ännu mindre del av alla de sexualbrott som Brå får uppgift om i sina enkäter. 2016 utdömdes sammanlagt 142 fällande våldtäktsdomar. Samma år anmäldes totalt 6715 våldtäkter. I nationella trygghetsundersökningen fanns uppgifter om 190 000 allvarliga sexbrott.

Med dessa siffror i åtanke kan man inte dra slutsatser om alla våldtäktsmän genom SVT:s kartläggning. Men tendensen är densamma som i tidigare undersökningar, det vill säga att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade.

Bara en av flera faktorer

Experter på kriminologi menar att etniciteten är en faktor. Men det finns fler, främst ekonomiska och sociala, orsaker. Hur mycket som är etnicitet, hur mycket som beror på de maskuliniserade miljöer männen har hamnat i och hur mycket som beror på andra ekonomiska och sociala orsaker är svårbedömt.

Den här typen av forskning har länge efterlysts i debatten. Men det har funnits en rädsla i att sprida dessa siffror, inte minst av rädsla att fördomar om utlandsfödda ska spridas.

Tryggt juridiskt stöd i domstolen
27 Sep 2018