Våldtäkt | Polisanmälan | Så får du stöd och hjälp

Här går vi i korthet igenom vad man kan göra om man blivit utsatt för våldtäkt, sexuella övergrepp eller något annan form av sexualbrott.

 

Det första du bör göra när du har utsatts för en våldtäkt eller någon annan form av sexualbrott är att kontakta polisen. Det är alltid en stor fördel att kontakta polisen så fort som möjligt, eftersom spår som kan bli viktiga i bevisföringen i en domstol kan finnas kvar i några dygn efter det inträffade, i vissa fall längre än så. Polisanmälan kan du göra på telefon 114 14 eller genom att ta dig personligen till din närmaste polisstation. Handlar det om en akut situation eller ett pågående brott så ska man ringa SOS Alarm, 112.

En annan anledning till varför det är viktigt att göra en polisanmälan är att det underlättar dina möjligheter att få ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Några andra viktiga saker att tänka på när du har utsatts för ett sexuellt övergrepp:

• Av största vikt är att säkra de som spår som eventuellt kan finnas på brottsplatsen. Spår kan exempelvis finnas på kläder och lakan och utgöras av sekret eller hårstrån från gärningspersonens kropp eller tillhörigheter. På det sättet kan man hitta DNA eller andra spår som kan vara användbara och avgörande som bevis vid en eventuell rättegång.

• Just av denna anledning är det viktigt att kontakta polisen så snart som möjligt direkt efter händelsen. Polisens tekniker kan med sina specialiserade kunskaper och tekniker göra en brottsplatsundersökning och säkra eventuella spår. Dessutom ser polisen till att du får genomgå en läkarundersökning.

• Kontakta så snart som möjligt en akutmottagning, gynekolog eller en specialmottagning för våldtäktsoffer som finns på några orter runt om i landet. En så snabb undersökning som möjligt är alltid bra ur bevissynpunkt.

• Personalen på den mottagning som du har sökt upp kan ta olika prover som kan vara avgörande bevis i en domstol. Har du blivit skadad vid brottstillfället så kommer dessa skador att dokumenteras och fotograferas för en eventuell framtida rättsprocess.

Stöd finns att få för våldtäktsoffer

Hur går man tillväga för att få stöd och hjälp när man utsatts för våldtäkt eller något annat sexualbrott? Om du kontaktar polisen så kan de samtidigt som de tar upp en anmälan även svara på frågor och hjälpa dig att hitta en hjälporganisation som är specialiserade på stöd till personer som drabbats av just denna typ av brott. I de flesta kommuner och orter finns det ideella organisationer som har jour för brottsutsatt. Dessa kan du hitta med hjälp av Brottsofferjouren och Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon. Dit kan alla, även män, ringa gratis för att få stöd, hjälp och råd. Kvinnofridslinjen är bemannad dygnet runt av person som har utbildning och stor vana att möta människor som befinner sig i kris eller besvärliga livssituationer. Du är anonym om du ringer till Kvinnofridslinjen och ditt samtal dit kommer inte att synas på telefonräkningen.

Ett annat nationellt telefoncenter som du kan ringa är Brottsofferjouren.

Alla har rätt till en stödperson

När du kontaktar polisen har du alltid rätt att ha sällskap av en stödperson. Vem det är kan du bestämma själv. En släkting, vän, en person från socialtjänsten eller en brottsofferjour kan det vara, en person som du litar på kan ge dig ett ordentligt stöd helt enkelt. Stödpersonen får dock ingen ersättning för att delta.

Om det inleds en rättsprocess så kan den drabbade tilldelas ett målsägandebiträde. Detta juridiska biträde är kostnadsfritt och är ett stöd genom hela rättsprocessen. Om du vill ha ett målsägandebiträde så berättar du det för polisen eller åklagaren eller kontaktar oss på Salmi & Partners.

Har du utsatts för ett sexuellt övergrepp? Vi hjälper dig.
19 Mar 2018