Våldtäkt | Samtyckeslag | Samtycke | Nytt förslag

Här berättar vi om det omdebatterade förslaget om samtycke som presenterades under 2017. Vad ingår i förslaget och vad kommer det att innebära i praktiken?

 

I december presenterade regeringen sitt förslag gällande våldtäkt och samtycke, något som det har talats om i åratal. Debatten har gått hög och lagen har både mött stor entusiasm och en hel del motstånd.

Men vad kommer detta nya förslag att innebära om det förverkligas?

Redan nu kan en gärningsman dömas för våldtäkt i de flesta situationer där det saknas samtycke. Begreppet har utvidgats i flera olika omgångar med syftet att omfatta ett flertal olika gärningar.

Idag räknas följande som våldtäkt i juridisk mening:

• När en gärningsman tvingar någon till sex genom att använda våld eller tvång.

• När gärningsmannen utnyttjar en person som sover, är medvetslös, berusad eller befinner sig en annan situation som kallas ”särskilt utsatt”.

• Fall där offret reagerar på ett passivt sätt exempelvis beroende på rädsla eller panik, det som ofta kallas ”frozen fright”.

Frivilligheten förtydligas

I den föreslagna samtyckeslagen är frivilligheten förtydligad. Nu måste den person som har sex med en annan först ha försäkrat sig om att denna person deltar i det sexuella på frivillig basis. Hur det ska bedömas måste rätten komma fram till från fall till fall, enligt justitieministern.

Lagen är i första hand tänkt att fungera förebyggande, men den ska också kunna fånga upp de fall där det inte förekommit tvång samt fall där gärningspersonen inte har utnyttjat en särskilt utsatt situation eller beroendeställning för offret.

Specifika situationer nämnda

Några specifika situationer nämns i sexualbrottsnämndens förslag. Bland dem märks situationer där gärningsmannen överraskar offret med en sexuell handling av något slag. Det kan exempelvis handla om ett frivilligt vaginalt samlag som utan offrets medgivande övergår till att vara analt. I förslaget ingår också två nya brott, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Detta handlar om att en våldtäktsman ska kunna dömas för våldtäkt även om det saknas uppsåt.

Så här ser förslaget om en ny samtyckeslag ut punkt för punkt:

• Det kommer att bli olagligt att ha sex med en person som inte på ett tydligt sätt sagt ja eller på något annat aktivt sätt visat att den vill delta i en sexuell handling. Det ska alltså inte längre krävas att en gärningsman har använt sig av hot eller våld eller utnyttjat en så kallad särskilt utsatt situation för att vederbörande ska kunna dömas.

• Två nya brott ska enligt förslaget införas: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Dessa brott ska ha ett maxstraff på fyra års fängelse. Begreppet oaktsamhet syftar på att nå omständigheten att den utsatta personen inte deltar i handlingen frivilligt.

• Grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn får högre minimistraff, det höjs från fyra till fem års fängelse. Någon ny rubricering om synnerligen svårt brott finns inte i förslaget, trots att det tidigare har figurerat i utredningen.

• Vid sexualbrott mot barn stärks det straffrättsliga skyddet när det handlar om oaktsamhet om barnets ålder. I och med detta ska det bli svårare för gärningsmannen att hävda att barnet sett äldre ut än vad det var rent fysiskt.

• Har man blivit utsatt för våldtäkt eller något annat sexualbrott så ska man få stöd tidigare i processen. Anmälan om målsägandebiträde ska alltid ske omedelbart när en förundersökning har inletts.

• Resurser avsätts för att domstolar och andra myndigheter som är berörda ska informeras om den nya lagen. Även skolans läroplan ska ändras för att frågan ska få plats.

• Begreppet våldtäkt finns kvar och nya oaktsamhetsrekvisit införs dessutom. Enligt regeringen är bedömningen att fler fall kommer att lagföras i och med den nya lagen, som föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Källa: SVT Nyheter.

 

Vi står vid din sida i rätten
12 Feb 2018