Särskilt utsatt situation | Övergrepp

Begreppet att befinna sig i en särskilt utsatt situation ersatte för några år sedan ”hjälplöst tillstånd” i fall som handlar om våldtäkt och andra övergrepp.

 

En särskilt utsatt situation kan innebära att man sover, är sjuk, är allvarligt rädd eller att man är berusad. Att man är i numerärt underläge är en annan faktor som förstärker känslan av att vara i en särskilt utsatt situation. Flera gärningsmän mot ett ensamt offer innebär en särskilt utsatt situation. 

Här berättar vi om ett fall där en kvinna inte ansågs vara i en särskilt utsatt situation när hon satt och kissade under ett övergrepp.

Slog följe hem från krogen

Det hela utspelade sig under en sensommarkväll 2017. En kvinna och en man hade slagit följe hem från en lokal krog. Efter att ha gått en stund så stannade de upp för att kissa vid sidan av vägen. Kvinnan satt hukad då mannen förde upp två fingrar i hennes underliv. Kvinnan blev mycket chockad och sagt att hon skulle anmäla mannen för våldtäkt. Enligt kvinnan hade samtalet fram till denna punkt varit trevligt och helt befriat från sexuella anspelningar. Kvinnan sa efter övergreppet åt mannen att gå från platsen och anmälde honom senare för våldtäkt.

Fallet togs upp i tingsrätten som med hjälp av bevisningen kunde fastslå att mannen hade begått gärningen. Efter det skulle man också bedöma om handlingen var så allvarlig att den kunde likställas med ett samlag. För att detta ska ske så krävs det att handlingen antingen är påtvingad eller jämförligt med ett påtvingat samlag.

Tidigare fall finns där män dömts för våldtäkt

I tidigare liknande fall har sättet att föra upp fingrarna på ansetts som så allvarligt att det går att jämställa med ett samlag.

Även i detta fall kom Tingsrätten fram till att handlingen är jämförlig med ett samlag. För att mannen skulle fällas för våldtäkt så hade dock offret behövt vara i en så kallad ”särskilt utsatt situation”. Ett exempel på detta är enligt rätten att offret hade masserats för att sedan utsättas för en oväntad sexuell handling. Att kvinnan satt ned och kissade räknade man dock inte som en ”särskilt utsatt situation” i den mening som finns i paragraferna om våldtäkt. På grund av detta ansågs inte handlingen utgöra en våldtäkt och mannen friades därför från anklagelsen om våldtäkt.

Rekvisiten måste uppfyllas

Vad har detta för betydelse i praktiken? I lagen framgår vad som anses vara en våldtäkt och om dessa krav, även kallade rekvisit, inte uppfylls går det inte att döma en person. Hela rekvisitet måste alltså uppfyllas, och inte bara en del. I det här fallet ansåg alltså tingsrätten inte att kvinnan var i en särskilt utsatt situation, något som man måste bedöma från fall till fall. Hon hade helt enkelt behövt vara medvetslös, berusad eller något annat som räknas som ”särskilt utsatt”.

Källa: Allt om juridik 

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
2 Feb 2018