Våldtäkt | Sen anmälan | Preskriptionstid

Hur lång preskriptionstid är det på en våldtäkt? Är det försent om det gått fem år eller mer efter att våldtäkten inträffade? Det är några av de frågor som vi går igenom i den här texten.

 

Det är inte för sent att anmäla en våldtäkt efter exempelvis sju år. Straffet för en våldtäkt varierar mellan två och sex års fängelse, och det innebär att brottet utreds och skyddas av rättsväsendet upp till tio efter tillfället då brottet begicks.

Detta förutser dock att åtal hinner väckas under denna tid, mer om detta kan man läsa i 35:e kapitlet i brottsbalken. Med det menas att åklagaren inger en stämningsansökan till tingsrätten. I samband med förhandlingen blir det åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts.

Vissa begränsningar för åklagaren

Åklagaren har dock vissa begränsningar när det handlar om att väcka åtal. Bevisningen måste vara tillräckligt stark i ärendet. Om det inte finns tillräckliga bevis för att brottet har begåtts kan inte åklagaren väcka åtal.

Om det har gått lång tid mellan gärningstillfället och anmälan finns det risk för att det blir svårt att samla ihop tillräckligt med bevisning. Exempelvis om den misstänkte förnekar brott och det inte längre finns något vittne som minns händelsen eller om det saknas teknisk bevisning.

Måste kunna visa på brott bortom rimligt tvivel

Åklagaren måste kunna bevisa att det inte finns någon tvekan om att en viss person har gjort sig skyldig till våldtäkt. Dessutom måste man kunna visa att personen har genomfört alla delar som brottet innebär med vilja. Om åklagaren och polisen inte hittar tillräckligt stark bevisning mycket innehåll på grund av tiden som har gått så kommer åtal inte att kunna väckas och då kan den misstänkte inte dömas för brottet.

Det ska dock påpekas att det inte per automatik är så att en våldtäkt som  hände för flera år sedan är omöjlig att bevisa. Så länge brottet inte är preskriberat, det vill säga för gammalt för att det ska utredas och tas upp i rätten finns det möjlighet att få gärningsmannen åtalad och dömd för brottet.

Meningsfullt att anmäla ändå

Skulle en anmälan inte leda till åtal och sedermera rättegång kan det ändå vara meningsfullt att anmäla. Det kan exempelvis leda till att du får förståelse och medhörning för det tunga och ångestladdade du har varit med om. Det kan helt enkelt vara ett sätt att lätta hjärtat i en svår fråga. Dessutom blir en anmälan en del i statistiken, vilket blir en indikation om att det sker våldtäkter och att brottsoffer far illa av dem i åratal efter skeendet och att åtgärder bör vidtas mot detta.

Kompetent stöd i svåra rättsfrågor
6 Apr 2018