Våldtäkt

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Våldtäkt | Sen anmälan | Preskriptionstid

Hur lång preskriptionstid är det på en våldtäkt? Är det försent om det gått fem år eller mer efter att våldtäkten inträffat? Det är några av de frågor som vi går igenom i den här texten.

 

Det är inte för sent att anmäla en våldtäkt efter exempelvis sju år. Straffet för en våldtäkt varierar mellan två och sex års fängelse, och det innebär att brottet utreds och skyddas av rättsväsendet upp till tio efter tillfället då brottet begicks.

Detta förutser dock att åtal hinner väckas under denna tid, mer om detta kan man läsa i 35:e kapitlet i brottsbalken. Med detta menas att en åklagare tar beslut om att skicka ut en kallelse till den misstänkte. Denna kallelse innebär då att den misstänkte måste infinna sig i domstolen (första instansen är tingsrätten) för att domstolen ska få avgöra om mannen ska dömas för våldtäkt eller vilket brott det handlar om.

Vissa begränsningar för åklagaren

Åklagaren har dock vissa begränsningar när det handlar om att skicka ut en sådan kallelse. Bevisningen måste vara tillräckligt stark i ärendet. I många fall där det har gått lång tid mellan tillfället det anmälda brottet har begåtts och anmälan. I dess fall händer det att polisen inte inleder någon brottsutredning.

Risken finns även att den brottsutredning som eventuellt genomförs kör fast. Det kan bero på att den långa tiden gör att det blir svårt att samla ihop så mycket bevismaterial att en rättegång mot den misstänkte skulle bli lönsam.

Måste kunna visa på brott utom rimligt tvivel

Åklagaren måste kunna bevisa att det inte finns någon tvekan om att en viss person har gjort sig skyldig till våldtäkt. Dessutom måste man kunna visa att personen har genomfört alla delar som brottet innebär med vilja. Om åklagaren och polisen inte hittar tillräckligt mycket innehåll på grund av tiden som har gått så kommer åtal inte att kunna väckas. Och då kan den misstänkte inte dömas från brottet.

Men det finns ändå hopp för våldtäktsdrabbade, så länge brottet inte är preskriberat, det vill säga för gammalt för att det ska utredas och tas upp i rätten. Men det kan alltid vara på plats att varna för att tiden som har gått kan sätta svåra käppar i hjulet för en meningsfull rättsprocess.

Meningsfullt att anmäla ändå

Men även om en anmälan inte går att föra till rättegång så kan det ändå vara meningsfullt att skicka in en anmälan. Det kan exempelvis leda till att du får förståelse och medhörning för det tunga och ångestladdade du har varit med om. Det kan helt enkelt vara ett sätt att lätta hjärtat i en svår fråga. Dessutom blir en anmälan en del i statistiken, vilket blir en indikation om att det sker våldtäkter och att brottsoffer far illa av dem i åratal efter skeendet och att åtgärder bör vidtas mot detta.

Kompetent stöd i svåra rättsfrågor.
6 apr 2018