Våldtäkt | Sex myter om våldtäkt

Våldtäkt är en av de mest uppmärksammade brottstyperna. Här går vi igenom sex ”sanningar” om våldtäkter och andra former av sexuella övergrepp.

 

• Sverige har på senare år drabbats av en våg av våldtäkter.

Detta stämmer inte, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Anledningen till att det kan se ut som att det sker fler våldtäkter är olika sätt att registrera statistiken på. Om en man våldtar samma närstående tio gånger på ett år så leder detta till tio prickar i statistiken. I många andra länder registreras detta som ett enda fall.

• Alla våldtäkter begås av män.

Detta stämmer inte, men det är inte långt borta. Enligt Brå:s siffror så är över 95 procent av alla som misstänks för sexualbrott och våldtäkter män. Man misstänker även att det finns ett mörkertal när det handlar om utsatta män, eftersom det är känsligt att anmäla att man utsatts för övergrepp av en kvinna. Alla fall av våldtäkt är problematiskt i sig, men det våld som kvinnor utsätts för är ett strukturellt problem. Det kan man inte såga om kvinnor som utnyttjar män sexuellt.

• Alla våldtäktsmän är invandrare

Detta stämmer absolut inte. Men fall där invandrare är gärningspersoner är överrepresenterade bland de våldtäkter som klaras upp av polisen. Forskning om våldsbrott, inklusive våldtäkt, visar att den största delen av skillnaden beror på socioekonomiska skillnader mellan män med svensk bakgrund och de med bakgrund i andra länder. Dessutom är offer mer benägna att anmäla brott som är begångna av invandrare. Polisen är dessutom, enligt kriminologer, mera intresserade att utreda och anmäla våldtäkter av invandrare till åklagare. Att vissa invandrargrupper har annorlunda kvinnosyn kan påverka våldtäkter och andra sexualbrott, men detta fastslås i dagsläget inte av någon forskning.

• Killar kan inte drabbas av våldtäkt

Även män kan bli våldtagna. Men man tror att anmälningsbenägenheten är liten på grund av mansnormen, där det finns en stark uppfattning om att en man skulle kunna försvara sig. Myten säger att en man inte kan våldtas av en kvinna, eftersom det går emot föreställningen om den starka mannen och den underlägsna kvinnan. Men män våldtas också, även om det relativt sett är väldigt ovanligt.

• Det är vanligt med överfallsvåldtäkter.

Detta stämmer inte heller. Av alla anmälda våldtäkter är överfallsvåldtäkter utomhus en liten andel. En undersökning som gjordes 2008 visar att det sker runt 200 till 300 överfallsvåldtäkter årligen och det mesta talar för att siffran är ungefär densamma idag. Överfallsvåldtäkter är väldigt medialt tacksamma, vilket ger en skev bild. Våldtäkter begås i de flesta fall offrets eller gärningspersonens bostad och begås oftast av en nära eller bekant till offret, enligt Brå.

• Offret bad om det på grund av sin klädsel och flörtighet

Vad offret har för kläder ska inte spela någon roll. Mäns våld mot kvinnor är aldrig kvinnornas fel. Det är istället mycket viktigt att man arbetar med attityder och jämställdhetsfrågor inom rättsväsendet. Fokus ska alltid ligga på brottet och förövaren, inte på offret.

Källa: Metro.

 

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
4 Jan 2018