Våldtäkt | Sexuellt övergrepp | Sänkt straff i hovrätten

Här berättar vi om ett rättsfall där en man friades för ett fall av våldtäkt därför att rätten ansåg att våldet hade utgjorts av ”den sexuella handlingen i sig”.

 

Det är Dagens Juridik som berättar om detta fall. En 28-årig man åtalades vid en tingsrätt i östra Sverige under 2017. Av åtalspunkterna framgick att han skulle ha misshandlat sin flickvän och dessutom med våld och dödshot tvingat henne till samlag. Bevisningen mot mannen bestod i vittnen som hade sett de skador och blåmärken som kvinnan drabbats av. Dessutom hade kvinnan berättat för flera vittnen om hur mannen hade behandlat henne.

Mannen utförde "otrohetskontroller"

Enligt åtalet hade mannen dessutom utfört vad han kallade otrohetskontroller vid ett flertal tillfällen, Dessa gick till på följande sätt, enligt gärningsbeskrivningen: Mannen hade vid upprepade tillfällen med våld tvingat kvinnan att tåla sexuella handlingar som är jämförliga med samlag. Detta allvarliga våld har bestått i att mannen tvingat in sina fingrar i kvinnans slida och underliv med våld.

I förhör med polisen berättade kvinnan att mannen är mycket svartsjuk och ofta anklagade henne för att ha sex med andra män. Det var då han genomförde dessa ”amatörgynekologiska” undersökningar för att kontrollera om hon hade haft sex med några andra män. Mannen nekade till anklagelserna om dessa undersökningar.

I tingsrätten berättade kvinnan att hon inte vågade säga nej till mannen eftersom hon räknade med att bli slagen om hon nekade. I vissa fall var den mannen som knäppte upp hennes byxor och i vissa fall var det hon som gjorde det själv på hans order.

Rubricerades som våldtäkt

Tingsrätten valde att rubricera ”otrohetskontrollerna” som våldtäkt och ansåg att kvinnan hade berättat på ett inlevelsefullt och trovärdigt sätt. Mannen dömdes därför till tre och ett halvt års fängelse för misshandel, olaga hot och våldtäkt plus ett skadestånd på 235 000 kronor.

Domen överklagades till hovrätten, som till stora delar gick på samma linje som tingsrätten. De ansåg att han skulle dömas för misshandel, olaga hot och dessutom för våldtäkt i de fall där han hade tvingat till sig samlag genom våld och hot.

På en punkt ändrade dock hovrätten domen. De så kallade otrohetskontrollerna ansågs inte kunna betecknas som våldtäkt av den högre instansen. Dessa brott valde hovrätten istället att beteckna som sexuellt ofredande.

Våldtäkt utförs efter hot

I domskälen pekade man på vad som krävs för att man ska kunna dömas för våldtäkt. Där ingår att gärningsmannen genom misshandel eller annat våld eller hot om våld tvingar en person till exempelvis samlag. I detta fall handlade våldet i detta fall om att mannen med våld tryckt in sina fingrar i kvinnans underliv. Eftersom våldet ansågs bestå av den sexuella handlingen i sig och inte ett agerande där mannen genom våld tvingat kvinnan till en sexuell handling så ansåg hovrätten att handlingen inte kunde betecknas som en våldtäkt.

Domen mot mannen ändrades därför. Han döms nu för våldtäkt, fyra fall av misshandel, fyra fall av olaga hot och tre fall av sexuellt ofredande. Fängelsestraffet sänktes från tre och ett halvt års fängelse till två och ett halvt års fängelse. Skadeståndet sänktes också till 176 000 kronor.

Medmänsklighet, trygghet, stöd och kompetens
19 Feb 2018