Våldtäkt | Statistik, del 2

Här fortsätter vi att presentera statistiken gällande våldtäkter och andra sexualbrott. Siffrorna kommer från Brottsförebyggande Rådet (Brå).

Befolkningsgrupper drabbas olika ofta

Olika befolkningsgrupper drabbas i olika grad av olika brott. Detta gäller även våldtäkt och andra former av sexualbrott. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att sexualbrott drabbar vissa grupper i högre utsträckning än andra.

Ensamstående personer utsätts exempelvis i högre grad än sammanboende. Detta gäller oavsett om man har barn eller inte. Utsatthetssiffran för ensamstående är i båda fallen över 4 procent, medan sammanboende ligger runt 1 procent.

Vilken typ av boende man har spelar också roll för utsattheten. Personer som bor i flerfamiljshus är mer utsatta än personer som bor i småhus (3,3 procent jämfört med 1,6 procent).

Var man bor påverkar

Även var man bor påverkar risken för utsatthet och störst risk att drabbas av sexualbrott löper man i storstadsregioner, där 3,1 procent av de utfrågade har drabbats. Bland boende i andra större städer är 2,1 procent drabbade och lägst är siffran bland boende i småstäder och på landsbygden (1,6).

Andra faktorer som påverkar utsattheten för denna typ av brott är om man är född i Sverige eller utomlands och vilken utbildningsnivå man har.

Svårt att utläsa direkta orsakssamband

När man läser den här statistiken är det en sak som man bör ha i åtanke. De olika skillnaderna mellan grupperna behöver inte ha ett rakt orsakssamband. Exempelvis tycks utbildningsnivå påverka med utsatthet, men så måste man tänka på att utbildningsnivå i hög grad samvarierar med ålder. För att separera dessa orsaker så måste man genomföra separata undersökningar.

De allra flesta sexualbrott som rapporteras i NTU har en förövare som är helt okänd för den drabbade, i 65 procent av fallen är det så. 24 procent av utövarna var en bekant, 11 procent en närstående. Denna fördelning har under åren varierat en del och det har därför varit svårt att urskilja en tydlig trend.

Det finns dock skäl att tro att andelen som har utsatts för sexualbrott av en närstående är underrepresenterade i undersökningen, inte minst de som drabbats i en bostad. Dessa brott upplevs ofta som särskilt känsliga och är därmed svåra att fånga upp i denna typ av enkätundersökning.

Information om våldtäkt och andra sexualbrott från erfarna advokater
28 Nov 2017