Våldtäkt | Statistik | Ökat antal unga drabbade

Frågan om hur stort antalet våldtäkter är har länge varit en omdebatterad fråga. Nu visar en undersökning att antalet unga kvinnor som söker vård för våldtäkt på Södersjukhuset i Stockholm ökar.

 

Det är tre personer som alla har kopplingar till akutmottagningen på Södersjukhuset som berättade detta i en artikel på DN Debatt i slutet av 2017. Skribenterna berättar i artikeln att de har noterat att allt fler flickor under 18 år söker vård efter våldtäkt, och att fler upplever att de blivit utsatta och att det är allt fler som anmäler brottet.

Drabbade unga från hela landet söker upp vården

Till Södersjukhuset kommer unga från hela Stockholms län som söker vård efter våldtäkter. Siffrorna från sjukhuset visar att antalet sökande sköt i höjden jämfört med året innan. Under det första halvåret 2017 dubblerades antalet sökande som är under 18 år gamla jämfört med samma period 2016.

Även i Sverige som helhet har våldtäkterna ökar antalet personer mellan 16 och 19 år som utsatts av våldtäkter ökat. Enligt Brå:s statistik ökade antalet anmälda våldtäkter med offer mellan 15 och 17 års ålder ökat med 27 procent under första halvåret 2017. Siffrorna är hämtade ut Brås nationella trygghetsundersökning.

Fyra viktiga områden

I debattartikeln tar man upp fyra olika områden där artikelförfattarna anser att samhället på ett bättre sätt måste stärka skyddet för unga tjejer.

• Arbetet måste ske på ett förebyggande sätt.

• En attitydförändring måste till när det handlar om synen på sexualitet.

• Skolan måste ta ett större ansvar och utvidga sexualundervisningen.

• En större diskussion om pojkars beteenden och attityd.

Många inser inte att de är utsatta för våldtäkt

Artikelförfattarna skriver att det är många flickor som inte inser att de är utsatta för en våldtäkt på grund av hur den allmänna föreställningen om våldtäkt ser ut. Många av de utsatta reagerar med så kallad frozen fright och gör därför inget eller mycket litet motstånd. Upplevelsen av en våldtäkt leder dessutom ofta till en stark känsla av skam. Många drabbade anklagar även sig själva och är rädda att ingen kommer att tro på deras berättelser. Ibland kan de drabbade flickorna även vara osäkra på att händelsen verkligen kan betraktas som en våldtäkt. Exempelvis är tanken att man kan bli våldtagen av en person som man känner otänkbar för många flickor och unga kvinnor. Relationen till förövaren är ofta ett hinder för de drabbade att anmäla en våldtäkt.

I debattartikeln påpekas också att såväl vård som rättsväsende brister när det handlar om kunskaper om sexuella övergrepp. Författarna vill dessutom se en bättre säkerhet på nätet. Eftersom många av de våldtäktsdrabbade har fått kontakt med förövarna på nätet så behöver man lära ungdomar om de risker som finns på nätet. De övergrepp som sker på nätet kommer sällan till vårdens och rättssystemets vetskap, vilket författarna till denna debattartikel vill ändra.

Misstänkt eller drabbad? Vi står vid din sida.
14 Mar 2018