Våldtäkt | Stödorganisationer för drabbade

Här berättar vi om olika organisationer som erbjuder olika former av stöd till personer som drabbats av våldtäkt eller andra former av våld och övergrepp.

 

Behöver du juridiskt stöd i samband med våldtäkt så kontaktar du oss. Då får du fullödigt stöd av våra kompetenta och erfarna advokater och jurister. Men det finns även ett flertal andra organisationer i Sverige som kan erbjuda olika former av stöd till personer som har drabbats av våldtäkt eller någon annan form av sexuella övergrepp.

OBS! Detta är endast ett urval av de många liknande organisationer i Sverige. Här kan du läsa om ännu fler. 

Brottsofferjourernas riksförbund erbjuder stöd till personer som utsatts för våldtäkt och andra former av allvarliga brott. Den består av lokala jourer runt om i landet, där ideellt utbildade medmänniskor stöder brottsoffer, vittnen och anhöriga genom att lyssna och ge goda råd.

Kvinnofridslinjen. Även denna organisation erbjuder samtalsstöd via telefon. Här kan man även få hjälp med kontakt till andra myndigheter som socialtjänst, socialjour eller kvinnojour.

Jourhavande medmänniska. En ideell organisation som erbjuder samtalsstöd genom telefon. Minst tre personer bemannar jouren varje natt året om.

RFSL. En brottsofferjour för hbtq-personer. Även här kan den drabbade eller anhöriga få samtalsstöd per telefon. RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Denna organisation finns främst till för kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt och andra sexuella övergrepp i barndomen. Organisationen har en telefonjour dit man kan ringa för att få stöd.

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män. En paraplyorganisation för olika verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Här du kan du hitta kontaktuppgifter till kriscentra för män i hela Sverige.

Tjejjouren. Samlar Sveriges tjej- och ungdomsjourer. På tjejjouren.se finns också en frågelåda och en informationsbank.

Unizon har också jourer runt om i landet som erbjuder telefonstöd och andra insatser åt kvinnor och tjejer. Unizons arbete består av att skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn. Man arbetar dessutom förebyggande och skapar opinion och sprider kunskap.

ROKS. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Har jourer runt om i landet som erbjuder stöd till tjejer och kvinnor i hela landet. På ROKS kvinnojourer finns skyddade platser för kvinnor, flickor och barn som har drabbats av våldtäkt eller av någon annan anledning är rädd för en farlig man.

Terrafem. Denna organisation driver en jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, den enda rikstäckande i Sverige. Terracoma arbetar utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett mer jämställt Sverige.

 

Juridiskt stöd i våldtäktsfall
28 Feb 2018