Våldtäkt | Styvpappa dömd för sexuella övergrepp

Här berättar vi om ett fall där en 51-årig man dömdes för en våldtäkt på sin styvdotter i hovrätten, efter att han först friats i Tingsrätten.

 

51-dömdes för en serie sexuella övergrepp och våldtäkter som utspelats under en lång tidsperiod. Det första övergreppet skedde när flickan var tio år gammal och sedan pågick våldtäkterna under tio års tid.

51-åringen frikändes dock i den första rättsliga instansen, tingsrätten. Anledningen var att rättens domare ansåg att styvdotterns historia innehöll ett flertal olika motsägelser. Bland annat beaktade man att dottern hade valt att leva med sin mamma och styvfadern istället för att mestadels bo hos sin biologiska pappa. Detta trots de påstådda övergreppen.

Friades inte på alla punkter

Men Tingsrätten friade inte styvfadern på alla punkter. Man konstaterade att han hade visat visst intresse för dottern. Bland annat hade han filmat henne i smyg med mobiltelefonen när hon varit naken i badrummet. Tingsrätten dömde därför 51-åringen till dagsböter för ringa barnpornografibrott.

Fallet överklagades till hovrätten, som gjorde en helt annan bedömning. Där menade man att flickans berättelse var helt trovärdig, och man ansåg dessutom att hon hade vittnet som mer än väl bekräftade hennes historia. Rätten menade att flickan hade lämnat en levande, klar och konsekvent berättelse trots att hon hade fått många kontrollfrågor och avbrutits vid ett flertal tillfällen. Hennes vittnesmål innehöll enligt rätten många detaljer och minnesbilder över egna reflektioner.

Trovärdiga förklaringar till tidpunkter

De ansåg dessutom att hon lämnar förklaringar till hur de olika övergreppen placerats tidsmässigt och kunnat förklara att hon inte kom ihåg lika många detaljer i vissa fall.

Hovrätten dömde därför styvpappan till sju års fängelse för sju fall av våldtäkt och tre fall av grov våldtäkt samt barnpornografi. Dessutom dömdes han till att betala 475 000 kronor i skadestånd till dottern.

Att flickan hade valt att bo mer hos mamman och styvpappan förklarade hon med att hon var orolig för sin cancersjuka mamma. Hon ville dessutom inte förstöra mammans relation till styvfadern eftersom hon enligt dottern var så lycklig i förhållandet.

I ett beroendeförhållande till pappan

Hovrätten påpekade dessutom att flicka varit beroende av 51-åringen och han dessutom hade intalat henne att det var normalt att han hade sex med henne. Dessutom slog rätten fast att det inte är barnets ansvar att hantera situationer när man utsätts för sexuella övergrepp. Att mamman inte hade märkt något av övergreppen ska heller inte ha minskat flickans trovärdighet, enligt hovrätten.

Juridisk hjälp i rättsfall som rör våldtäkt och sexuella övergrepp
22 Mar 2018